Koliko ste dobri, koliko je važno ono što radite, koliko ste hrabri i posvećeni… sve to mora biti jasno svima koji će uticati na (ne)uspeh vaših projekata. Opisaću 4 glavne faze kroz koje morate proči da pokažete da stvarno SUPERSTE.
Ko dobija, a ko gubi ako baš Ti uspeš?
Možda znate zašto, za šta i za koga je vaš projekat dobar i koristan, ali nemojte zaboraviti da u obzir uzmete i “drugu stranu medalje”.

Pod tim mislim na sve one organizacije ili pojedince koji će nešto izgubiti ako vi uspete! A uvek ih ima. Primera radi, ako Tesla motors zaista postane najomiljeniji svetski automobil, to će u perspektivi biti kraj velikih auto giganata onakvih kakve ih znamo (GM, Toyota, Mercedes), da ne govorimo o naftnoj indutriji i sa njom povezanim industrijama (i organizacijama). Često se događa da projekti ne uspeju ne zato što nisu dobri i korisni, već zato što su njihovi inicijatori razmišljali samo o onima koji dobijaju i tako propustili da se pripreme za sve izazove pred koje će ih staviti oni koji njihovim uspehom gube.

Ako “UNZIP” projekat bude uspešan, moraće da se pokrenu i drugi muzeji i kulturne institucije koji možda nemaju toliko entuzijazma kao Narodni muzej; “Mjehur na mreži” se neće dopasti tradicionalnim radio stanicama i medijskim grupama kojima pripadaju, a negodovanje uz prepreke može doći i od onih kojima se sadržaj emisije i neće dopasti. Na neke od vas oni koji gube neće moći da utiču, na neke neće moći da utiču direktno a na neke od vas će uticati veoma mnogo i veoma direktno. Da li ste spremni?