• Mislimo: Čim ispričamo o čemu se radi,“oni” (građani, institucije, potencijalni donatori, prijatelji projekta) će razumeti.

U praksi: Neće uopšte znati o čemu pričate.

Imajte u vidu da je sasvim moguće da o temi/projektu koji su vama važni i o čemu vi znate mnogo, ljudi oko vas znaju vrlo malo. Potrebno je da umete da im kratko i jasno, na jeziku koji je njima blizak, objasnite zašto je taj problem važan i zašto je baš vaše rešenje pravo rešenje.

  • Mislimo: Građani/donatori će podržati naš projekat jer je važan i dobar za zajednicu.

U praksi: Njima lično može ne biti dovoljno važno da bi se uključili.    

Da bi vas neko (bilo pojedinci ili kompanije) podržao potrebno je da se „nađe“ u vašem projektu, odnosno da prepozna svoj interes, zajedničku tačku, koja može biti emotivna, poslovna, promotivna, nešto četvrto ili mešavina svega toga. Ukoliko se to ne desi, teže ćete dobiti podršku.

  • Mislimo: Ako je ideja dobra, sredstva ćemo lako prikupiti.

U praksi: Ostaćete sa dobrom idejom ali bez sredstava.

Plan i određivanje osoba/e koje će se baviti prikupljanjem sredstava su podjednako važni kao i ideja. Sa dobrim planom i sposobnim timom, i loše ideje i rešenja mogu ponekada lakše prikupiti sredstva nego dobre ideje bez plana i ljudi koji se time bave.

  • Mislimo: Prikupljanje sredstava ne košta ništa.

U praksi: Potrošićete više novca na prikupljanje nego što ćete prikupiti.

Neki načini prikupljanja sredstava će zahtevati novac, neki materijalna sredstva (neku vrstu opreme, predmeta i sl) a neki samo vreme. Sve su to resursi koji imaju svoju cenu.

  • Mislimo: Otići ćemo da popričamo, pa ćemo videti šta i kako mogu da nam daju/podrže.

U praksi: Misliće da ne znate šta hoćete i da niste pouzdani partneri.

U isto vreme u kome vi tražite podršku, postoji verovatno još desetine projekata i ideja koji traže pažnju i podršku. Pripremite se unapred da kratko i jasno objasnite jasno šta vam je tačno potrebno. Budite fleksibilni – ako nisu u mogućnosti da vam daju tačno ono što tražite, imajte spremnu rezervnu varijantu.

  • Mislimo: Moramo da zakažemo posebno vreme i mesto da bismo objasnili našu ideju potencijalnom donatoru.

U praksi: Tako je nastalo groblje propuštenih prilika.

Iako nije svako vreme i mesto pogodno da objasnite šta vam je potrebno i zašto, desiće vam se da se sretnete baš sa osobom koja vam je potrebna u nekoj neformalnijoj prilici ili okruženju. Ukoliko vidite da postoji interesovanje da vas ta osoba sasluša uvek ga iskoristite.

  • Mislimo: Dobili smo obećanje za sredstva, sve će biti u redu.

                U praksi: Naći ćete se na dan početka projekta bez sredstava.

Obećanje uvek potvrdite pismenom odlukom/saglasnošću, ugovorom. Osim toga pripremite rezervne varijante ukoliko neko od vaših donatora otkaže iz bilo kog razloga. Ovde se držite krilatice da od viška glava ne boli (od manjka će vas svakako zaboleti).