Osnovna mera uspešnosti grafičkog dizajna (disciplina grafičkih i vizuelnih komunikacija) je razumljivost poruke i funkcije od strane korisnika, a ne estetski i umetnički utisak. Vizuelna komunikacija ima vrlo preciznu ulogu. Da komunicira vizuelno.

Polazeći od te osnove sve forme grafičkih i vizuelnih komunikacija (vizuelni identitet, logo, posteri, knjige, katalozi, lifleti, web sajtovi, interfejs računarskih programa i mobilnih aplikacija, itd) bi trebalo da su sastavljene isključivo od funkcionalnih elemenata. Od elemenata koji nešto znače i koji nešto rade. Sve ostalo su suvišni ukrasi koji zamagljuju komunikaciju i otežavaju upotrebu, i njih treba ukloniti.

Bez obzira na veliku prisutnost jednostavnih i pristupačnih alata za kreiranje, kao i gotovih rešenja dostupnih preko Interneta (clip-art, stock fotografije, gotove ilustracije, web site templates) trebalo bi imati na umu da profesionalnost u pristupu vizuelnim komunikacijama i sama šalje poruku i reflektuje profesionalnost same organizacije. Uposlite (stalnog ili honorarnog) grafičkog dizajnera i ne pribegavajte preuzimanju gotovih rešenja (što je neprofesionalno i neefikasno, šalje poruku da vam nije dovoljno stalo do toga što radite i vrlo je često protivzakonito.) Mali budžet nikada ne bi trebalo da bude razlog za loš kvalitet grafičkog dizajna. Nedostatak sredstava se nadomešta dovitljivošću, alternativnim rešenjima i maštovitom upotrebom jeftinog i recikliranog materijala. Na taj način se i često stiže do neočekivanih i izuzetnih rezultata i komunicira vitalnost i kvalitet samog projekta.

Prilikom dizajna uvek obraćajte pažnju na kontekst u kojem komunicirate (kultura, konkurencija, jezik) i na publiku sa kojom komunicirate. Tu imate i priliku da menjate kulturnu sredinu i emancipujete publiku. Nađite ravnotežu između praćenja ustanovljenih pravila (npr. zna se kako bi trebalo da izgleda korporativni godišnji izveštaj, a kako katalog izložbe) i menjanja pravila i probijanja granica. Dizajnirani materijal treba da je privlačan i razumljiv, da se primeti u moru sličnih stvari i da efikasno izvrši funkciju i prenese poruku.
Grafički dizajn ne bi trebalo da bude nepotrebni dodatak, nego integralni i smisleni deo projekta sa vrlo važnom društvenom funkcijom.