U gradovima širom Srbije postoje brojne plesne škole, ali ne postoji nijedan Muzej plesa. Šta je Muzej plesa kao koncept i po čemu se razlikuje od onoga što je već dostupno?

Muzej plesa je projekat koji decu i mlade upoznaje sa istorijom plesa i shvatanjem plesa kao umetnosti, koja, pored istrajnosti u treningu, virtuoznosti i pamćenja pokreta, podrazumeva pre svega kreativno izražavanje. Kreativnost se ogleda u  individualnom pronalaženju rešenja  u datim  situacijama. Muzej plesa uključuje decu i mlade u svoje prostore i aktivnosti bez nametanja podrazumevanog obrasca ponašanja i delanja.

Upoznavanje dece i mladih sa savremenim plesom kao umetničkim izrazom nudi im neke nove mogućnosti sa kojima se ranije nisu susreli. Da li smatrate da vaš projekat i savremeni ples kao takav podjednako doprinose kako fizičkom, tako i mentalnom razvoju omladine?

Jedna od osnovnih ideja vodilja u našem radu jeste promišljanje plesa i savremenih izvođačkih umetnosti. Savremeni ples pruža mogućnost za različita viđenja i praktikovanja plesa, kao i razumevanje plesa u odnosu na druge umetnosti i širi društveni kontekst. Ovo je pogotovo zanimljivo kada je u pitanju rad sa mladima koji često imaju potrebu da se izraze kroz umetnost koja nije ograničena samo na reč ili pokret ili sliku, već kombinuje različita sredstva. Smatramo da  takvo viđenje doprinosi i najmlađima, upravo zato oni imaju priliku da posete prostornu instalaciju nastalu kombinovanjem oruđa različitih (primenjenih, vizuelnih i izvođačkih) umetnosti. Ono što je takođe važno jeste činjenica da učestvovanjem u Muzeju plesa deca i mladi imaju  mogućnost da se slobodno izražavaju putem telesnog pokreta, uz svest o tome da u tom ličnom procesu ne postoje greške. Proces koji podrazumeva zajedničko istraživanje plesa, korišćenje pokreta koji su razumljivi svima jer potiču od same grupe, inkluzivan je, ali i poziva na učestvovanje. U tom  smislu sveobuhvatno doprinosimo psiho fizičkom razvoju dece i mladih.  Želimo da podstaknemo kod njih razmišljanje, da pokrenemo njihovu maštu i upoznamo ih sa svetom plesa, drugačije od uobičajene metode „copy-paste“ pokreta koje plesni autoritet pokazuje. Verujemo da ovakav rad podstiče razvoj, samopouzdanje i kreativnost dece i doprinosi njihovom budućem razumevanju sveta i njihove uloge u njemu.

muzej plesa 1

Prva aktivnost projekta „Muzej plesa“ predstavlja plesnu participativnu prostornu instalaciju. Šta to tačno podrazumeva?

Instalacija, kao format, dolazi iz primenjenih i vizuelnih umetnosti i ispostavilo se da je u ovom radu veoma zgodna jer podrazumeva trodimenzionalnost, kreiranje prostora u koji možemo da uđemo, koji možemo da sagledamo krećući se po njemu i kroz njega. To je umetnost u kojoj možemo da boravimo. Dakle, Muzej plesa je posebno kreiran prostor za najmlađe, kroz koji se oni kreću saznajući nešto novo o plesu i njegovoj istoriji. Muzej plesa daje mogućnost istraživanja i saznanja koje je tu u prostoru koji deca dele sa umetnicima. U prostorijama se sa decom nalaze i umetnici (a roditelji su  dobrodošli da učestvuju i prate decu). Oni predlažu određene aktivnosti vezane za ples i pokret, tako da ova „šetnja kroz muzej“ traje oko 30 minuta.

Kako je ta instalacija koncipirana i koju ulogu ima?

Instalacija „Muzej plesa“ predstavlja mali muzej koji se sastoji od nekoliko prostorija sagrađenih pomoću platna, papira, tankog sunđera, od kojih se u svakoj nalaze još neki materijali namenjeni dečijoj igri i kreaciji. Deca prolaze kroz prostore, a u svakom ih čeka neka nova aktivnost koju im predlažu umetnici, a koje se odnose na ples, njegovu istoriju, sadržaj, ideje i elemente.

Pored toga što edukuje, Muzej plesa komunicira sa publikom drugačije od klasične dramske ili plesne predstave, jer deca dobijaju mogućnost da uđu i istražuju prostore koje za njih kreiraju umetnici okupljeni na projektu, a inspirisan je istorijom plesa i koreografije.

Da li su možda u planu još neki gradovi osim Užica, Bele Palanke, Kragujevca i Kikinde sa kojima ste već ostvarili saradnju?

Pred nama su razgovori o realizovanju aktivnosti sa ljudima iz institucija i organizacija u ova četiri grada i voleli bismo da ova inicijativa protekne onako kako smo je planirali. To iskustvo pružiće nam jasnu sliku o tome šta su pozitivne, a šta negativne strane ovog koncepta, te ćemo dalje da nastavimo spremni na različite uslove i situacije. Planiramo da dođemo do dece i mladih širom Srbije, postoje mnoge opštine u kojima je ovakva vrsta dečijih aktivnosti retkost, zašto bi tako i ostalo?

muzej plesa 1

Kako vidite put koji je pred vama, šta vas sve čeka? 🙂

Očekuje nas realizacija ideje koju gradimo poslednje četiri godine. Posedujemo želju i upornost da kao tim doprinesemo, ali i unapredimo mogućnost da se deca i mladi širom Srbije informišu o plesu kao umetnosti, a sve to putem neformalnog obrazovanja i inovativnog pristupa. Put koji je pred našim timom podrazumeva organizacionu pripremu kako bismo ovakvu aktivnost uspešno predstavili i van Beograda.

Od trenutka kada ste poslali aplikaciju za Superste Centrifuga program, prešli ste dugačak put. Projektne klinike, speed dating, Ideodrom, i na kraju – finale kao trenutak odluke. Učili ste od mentora i mentorki, ali i od drugih učesnika, dobijali savete, sugestije, kritike, aplauze… Sada kada su se malo slegli utisci, podelite sa nama šta je za vas značilo biti deo celog procesa. Koliko je ovo iskustvo bilo važno i korisno za vas kao tim, ali i kao pojedince?

Više puta smo kao tim razgovarali o celokupnom iskustvu i procesu koji je činio Superste Centrifuga program. Izuzetno je važan trenutak kada dobijete podršku i afirmaciju povodom ideje za koju se zalažete i verujete u njenu važnost i kvalitet. Sada kada možemo da razmotrimo ceo proces sa distance, shvatamo da smo učešćem u programu stekli alate i veštine koji se ogledaju u funkcionisanju biznis sektora, a koji umnogome doprinose onda kada je trenutak da svoju ideju plasiraš i odbraniš pred predstavnicima različitih oblasti društva. Takođe, poboljšali smo svoje socijalne veštine i izgradili nove, a za sve one koji žele da se ubuduće upuste u avanturu apliciranja za ovaj program, mogu da očekuju da će raditi na sebi po pitanju: reagovanja i razmišljanja u trenutku, prezentacionih veština, umrežavanja, timskog rada, organizacije rada i vremena, liderstva, marketing i PR aktivnosti… U tom procesu je lični napredak i izgradnja svesti o ličnim mogućnostima prisutna, a samim tim i pozicioniranje sebe u okviru tima. Naravno, sve prethodno rečeno značilo je da naš tim uvidi eventualne pojedinačne slabe tačke i na vreme učini da zajedničkom posvećenošću one nestanu.

muzej plesa 2