Nađi Bobičić, kao mladoj književnoj kritičarki, uvek je nedostajao odgovarajući prostor za otvaranje dijaloga u kulturi i pružanje podrške mladim autorima i autorkama za aktivno uključivanje u polemiku. Zato je pokrenula “Pročitaj me”, interaktivnu platformu za sve zaljubljenike u književnost.

Zašto je kritika važna? Na koji način ona doprinosi promovisanju kulture čitanja?

Kritika je u stvari veza između šire publike i književnog teksta. Ona bi trebalo da osvijetli književni tekst iz više uglova i da ponudi jedno od mogućih čitanja. Kritike i prikazi nijesu samo sažetak knjige, niti neki strog sistem pravila kako se određeni tekst može čitati. Naprotiv, kritika je uvijek i kreativni proces. Čitateljima i čitateljkama bi redovno čitanje kritika moglo pomoći da se i oni sami ohrabre i da nauče koji su različiti pristupi koji bi im pomogli da kreativnije pristupe čitanju.

Kako izgleda rad na ovom projektu, koji su dosadašnji rezultati?

Rad na projektu je najvećim dijelom vezan za rad sa mladim kritičarima i kritičarkama, kojih sada ima petnaestak. Oni šalju svoje tekstove, koji zatim dobijaju komentare, prolaze lekturu i nakon što pošalju svoje završne verzije one se objavljuju na portalu. Bilo nam je važno da se posebno žene ohrabre da istupe u javni prostor i da progovore o književnosti, jer kod nas još uvijek žene manje pišu, i beletristku, ali i različite žanrove kritike.

Šta je ovom projektu donela pobeda na Klubu Superste 2015?

Pobjeda na Superste 2015. omogućila nam je da razvijemo infrastukturu, da dobijemo jedan solidan broj pratilaca i pratiteljki na facebook-u, koji se od tada stalno uvećava. Da nije bilo finansijske podrške ne bismo uspjeli da postavimo portal, koji je naš slobodan prostor koji uređujemo, nadograđujemo, i na kojem se skupljaju različiti tekstovi, i koji već sada ima malu arhivu, a koja će se vremenom sve više uvećavati.

U čemu je budućnost “Pročitaj me” projekta?

Kada smo prijavili projekat napisali smo da je naš cilj da ova godina bude početak i da Pročitaj me nema “rok trajanja”. U stvari, vrijeme nam ide u korist, jer sve više širimo krug autora i autorki tekstova, a sa druge strane i partnerskih organizacija, studentskih udruženja, nezavisnih portala koji se bave kulturom, ili šire NGO sektora koji je vezan za kulturu.

Od druge polovine godine vodim i Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja, koja se održava u Domu kulture Studentski grad. Što je i čitav projekat Pročitaj me dovelo na jedan viši nivo, i rad na portalu i sa tekstovima mladih autorki i autora, povezao i sa radom na radionici. Time je za sljedeći period obezbijeđen priliv sve većeg broja tekstova o prevedenoj, regionalnoj i što je od posebnog značaja dječijoj književnosti.