British Council organizuje međunarodnu konferenciju i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ po četvrti put zaredom sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u ovom delu sveta kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Događaj će se održati u Belexpocentru i prostorijama hotela „Holiday Inn“ u Beogradu, od 9. do 11. februara 2017.

Ovim događajem organizatori nastoje da pomognu razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem u bilo kom obliku kako bi podstakli kretivnost i inovacije, osavremenili proces učenja i na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju.

S druge strane, fokus je i na malim preduzetnicima i velikim kompanijama koje će da predstave svoje tehnološke proizvode i usluge koje mogu da promene obrazovanje budućih generacija. Povezivanjem obrazovnog i IKT sektora pomoći ćemo mladima da steknu digitalne veštine koje su im potrebne i pripremićemo ih za digitalno radno okruženje.

Svake godine posetioci događaja „Nove tehnologije u obrazovanju” su u mogućnosti da čuju i upoznaju stručnjake, inovatore, entuzijaste i partnere iz regiona, ali i celog sveta.

Teme o kojima će se govoriti na konferenciji uključivaće upotrebu IKT u:

  • predškolskom obrazovanju
  • osnovnom i srednjem obrazovanju
  • visokom obrazovanju
  • inkluzivnom obrazovanju
  • razvoju liderstva u školama
  • razvoju ljudskih resursa.

Učešće na konferenciji je besplatno, a predavanja će biti održana na srpskom i engleskom jeziku. Program konferencije će biti realizovan paralelno u više sala tokom tri dana. Na ovom događaju će pored kvalitetnog konferencijskog programa biti održan i raznovrstan sajamski program sa velikim brojem izlagača iz regiona i šire.

Konferenciju “Nove tehnologije u obrazovanju” British Council organizuje u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, kompanijom Skills i drugim partnerima.

Izvor: British Council