Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je i ove godine Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini.

Kalendar se objavljuje kako bi se organizacijama civilnog društva pružile što detaljnije informacije o planiranim javnim konkursima za finansiranje programskih i projektnih aktivnosti civilnog društva iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, dobijanja što kvalitetnijih projektnih predloga, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika budžetskih sredstava.

Kancelarija će nastaviti da popunjava Kalendar u skladu sa pristizanjem obaveštenja iz institucija o planiranim javnim konkursima za 2016. godinu.

Još od 2013. godine Kancelarija kontinuirano prikuplja informacije o planiranim konkursima i, u skladu sa prikupljenim podacima, početkom svake godine objavljuje Kalendar javnih konkursa.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom