Kompanija NELT, Galerija 12HUB i Nova Iskra pokreću drugu  sezonu jednogodišnjeg edukativnog programa za studente različitih fakulteta u Beogradu. NELT Edukativni program otvara prostor za intersektorsku saradnju, razmenu iskustava i unapređenje veština mladih u skladu sa savremenim razvojem profesionalnog okruženja, novih tehnologija i komunikacionih sistema.

Najkasnije do 10. aprila 2016. godine, neophodno popunite formular ovde, uz sadrži kratku biografiju i izbor studentskih radova (seminarski ili drugi radovi, umetnički radovi, radovi realizovani tokom studija ili van studentskih aktivnosti –  kratki prikaz ili fotografije) na: office@novaiskra.com sa naznakom –,,NELT edukativni program 2016.”

 Finaliste programa odabraće: Milica Pekić (Galerija 12 HUB), Branislava Stefanović(Fakultet Dramskih umetnosti), Nana Radenković, Relja Bobić (Nova Iskra) i Marko Milanković(NELT).
Nakon toga, 21. aprila će biti objavljena lista od najviše 20 kandidata koji ovim izborom postaju polaznici novog ciklusa NELT edukativnog programa u 2016. godini. Program je besplatan za sve učesnike, a zvanično će početi prvim susretom učesnika 27. aprila, i prvom radionicom sa dramaturškinjom Katarinom Pejović (Bacači sjenki) od 6. do 8. maja.
Program se sastoji iz 9 višednevnih radionica i niza gostujućih predavanja i studijskih poseta. Sa izabranim učesnicima će raditi istaknuti edukatori, umetnici i profesionalci iz Srbije, Hrvatske i drugih zemalja, eksperti  iz različitih oblasti – od ekonomije i preduzetništva, preko kritičke teorije i kulturnog menadžmenta, do dramskih umetnosti, dizajna i novih tehnologija. Program je podeljen u tri tematske celine. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati.
Izvor: www.nelt.rs