Ministarstvo kulture i informisanja Srbije najavilo je šest konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja u 2016. godini, za koje je predviđeno ukupno 262 miliona dinara, što je više nego u 2015.

Konkursi će biti raspisani 1. marta u cilju unapređenja kvaliteta medijskih sadržaja i podrške medijima i novinarima u objektivnom i pravovremenom informisanju građana Srbije, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Konkursi će biti objavlјeni u dnevnom listu Politika i na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, i to za sufinansiranje: projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2016. godini; zatim projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2016. godini; projekata u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini; projekata u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini; projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016. godini, te za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemlјama regiona u 2016. godini.

Pravo učešća imaju izdavači medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem registrovanog medija.

Za sufinansiranje projekata koji budu odabrani na konkursima opredeljeno je 262 miliona dinara.

[stextbox id=”antr_file”] Ukoliko imaš ideje iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, prijavi se za program Centrifuga u okviru kojeg podržavamo formalne i neformalne grupe mladih! Saznaj više na ovom linku.  [/stextbox]

Izvor: SEEcult.org