Free-time school
Kefalons
Free-time school
0
Faza programa:
Naziv tima
Kefalons
Projekat u 250 reči
Kefalons je NVO iz Novog Sada koju čini grupa profesora, pravnika, majki, koja se bavi edukacijom dece. Današnja deca svoje slobodno vreme provode ispred kompjutera, televizora, na internetu, gde su najčešće izložena nekvalitetnom sadržaju, a roditelj, zbog brzog tempa života, nije u mogućnosti da kontroliše kvalitet tog sadržaja. Naša ideja je da roditelji svoju decu dovode u FREE-TIME SCHOOL gde bi deca pohađala kreativno-edukativne radionice na temu istorije, radila logičke, matematičke zadatke, upoznala se sa drevnom kineskom računaljkom abakusom i osnovama programa Suan Pan mentalne aritmetike, naučila novu veštinu, igrala davno zaboravljene društvene igre, a pre svega se družila međusobno i kvalitetno provodila svoje slobodno vreme što ne nude nijedna škola niti igraonica. Želimo da kroz FREE-TIME SCHOOL besplatno edukujemo 240-oro dece iz 6 škola i 6 vrtića iz Novog Sada. Izbor dece bi vršili njihovi nastavnici/vaspitači. Radionice bi se održavale tokom 12 nedelja u prostrijama Kefalonsa u Novom Sadu, a nastavu bi držali profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i licencirani predavači Suan Pan mentalne aritmetike.
Doprinos projekta široj zajednici
Igra je važan deo u razvijanju i odrastanju svakog deteta. Edukacijom dece o drevnim igrama i veštinama dajemo priliku deci da sama prepoznaju prave vrednosti i da shvate da nije sve u modernoj tehnologiji. Deca će uvideti važnost druženja, žive reči, rada u timu, shvatiće da je ipak lepše slobodno vreme provoditi kvalitetno, a ne ispred televizora. Deca će prenositi svoje znanje drugoj deci ne samo iz Novog Sada već i u bilo kojoj drugoj sredni gde god da se nađu.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Besplatna škola za decu sa vrhunskim predavačima u kojoj će naučiti osnove računanja na abakusu, naučiti davno zaboravljene veštine i igre; imamo iskustvo, volju, želju i znanje da naučimo decu pravim vrednostima, zato smo SUPERerste.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Projekat FREE-TIME SCHOOL će i nakon završetka inicijalne edukacije dece nastaviti da se razvija, nastavićemo da organizujemo druženja i edukaciju za decu, a sledeći korak nam je organizovanje kampa za decu, gde će deca za vreme raspusta svoje slobodno vreme da iskoriste na najbolji i najkvalitetniji način.
Osnovni cilj projekta
Besplatna free-time škola za 240-oro dece iz 6 vrtića i 6 škola iz Novog Sada u periodu od 12 nedelja.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Faza 1. PRIPREMNA FAZA: Odabir škola i vrtića koje ćemo uključiti u program, ugovaranje partnerstava sa školama, izbor dece, potpisivanje ugovora o saglasnosti sa roditeljima izabrane dece, usklađivanje termina održavanja edukacije. Predviđeno trajanje prve faze projekta je dva meseca. Maksimalan broj dece koja će biti direktno uključena u projekat je 240. Faza 2. MARKETING FAZA: Reklamairanje putem fejsbuka, televizije, novina tokom svih faza projekta da bi i roditelje izabrane dece upoznali sa FREE-TIME školom kao i sa projektom Superste, tokom projekta i nakon završetka projekta. Faza 3. EDUKACIJA DECE: Tokom 12 nedelja održavaće se nastava za 240-oro dece u prostorijama Kefalons-a u Novom Sadu. Nastava će se odvijati tri puta nedeljno u trajanju od 2 školska časa. Predviđeno vreme trajanja ove faze može biti i duže u zavisnosti od toga da li imaju raspuste, ekskurzije i slično. Faza 4. VRŠNJAČKA EDUKACIJA: Šestoro dece koja su po izboru mentora pokazala najbolje rezultate dobiće priliku da u svojoj školi prezentuju naučene veštine. Edukacija bi se održala u trajanju od 1 školskog časa gde bi mentori pomogli deci da održe vršnjačku edukaciju. Predviđeno trajanje ove faze je 2 meseca. Faza 5. ORGANIZOVANJE PRIREDBE: Organizovanje završne priredbe za 240-oro dece koja su prošla obuku. Svečani program uz prisustvo mađioničara, dece iz škole mentalne aritmetike Kefalo gde će deca isovremeno pevati i računati. Svako dete će dobiti simboličnu nagradu, a najbolja 3 učenika po izboru mentora dobiće kao nagradu besplatnu školarinu koju dodeljuje škola Kefalo. Predviđeno trajanje ove faze je 2 meseca. Faza 6. MONITORING I EVALUACIJA


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija