Aleksandar Maleš – Dizajn
Alexander Malesh
Aleksandar Maleš – Dizajn
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Mogao bih doprineti zajednic izradom promotivnih plakata, flajera, logoa ako su potrebni itd...za neku od izložbi ili za neko od umetničkih dešavanja, kao i fotografisanjem manifestacija i obradom fotografija kojima bih pokrivao i beležio ta dešavanja koja bi bila odigrana u Beogradu.