Anti Stres Creative Therapy School
Anti Stres Creative Therapy School
Anti Stres Creative Therapy School
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Anti Stres Creative Therapy School
Projekat u 250 reči
Anti Stres Creative Therapy School je dugoročan i samoodrživ projekat. Zamišljen kao edukativno - kreativni projekat, sa ciljem da doprinese poboljšanju opšteg psiho – fizičkog stanja populacije. Namenjen pojedincima, svih uzrasta I profesionalnih opredeljenja, kojih je sve veći broj u našem društvu. Dostupan svim ljudima koji su napeti, pod stresom I kojima je potreban vid relaksacije I opustanja. ASCTS projekat je zamisljen u vidu radionice - škole, gde bi polaznicima bila ponudjena terapija kroz kreativno - edukativni program, koji bi vodili školovani pedagozi, doktori i magistri slikarstva . Polaznici bi radili i medjusobno se družili , u okviru oformljenih grupa, što je jako važno u ovom procesu terapije. Grupe bi se formirale po starosnoj dobi, a radionice bi se održavale na nedeljnom nivou. U planu je saradnja sa firmama koje imaju veliki broj zaposlenih u dinamičnom okruženju, da primerom dobre prakse, utiču na ostale. Sama koncepcija prostora bi bila po uzoru na likovni atelje, sa idejom da približi atmosferu stvaranja u takvom prostoru široj populaciji, koja nema priliku da upiše likovnu akademiju i susretne se sa takvim prostorom. U okviru aktivnosti planirana su mesečna ili nedeljna druženja sa psihoterapeutom, u zavisnosti od interesovanja I individualnih potreba polaznika. Pored redovnih aktivnosti, akcenat je na međusobnoj živoj komunikaciji između polaznika, i druženje van društvenih mreža, koje su sve popularnije. Kvalitetno provedeno vreme, je pored relaksacije dodatna prednost radionice. Za pohađanje radionice, nije uslov predznanje iz oblasti likovnih umetnosti.
Doprinos projekta široj zajednici
Svima je poznato da zivimo u veoma haotičnom i stresnom vremenu. Brz internet, brze promene i vreme koje brzo prolazi sve nas više umara i čini nas pasivnim. Kreativni vid likovnog izražavanja u savremenom drustvu naravno pored fizičkih aktivnosti pokazao se kao najbolji čin delovanja na psiho – fizičko stanje čoveka. Stručnjaci u svetu sve više preporučuju kreativan rad jer najefikasnije oporavlja naše psihičko stanje, i dovodi nas u stanje opuštanja. Podsticanje opuštanja kroz kreativni proces, pored relaksacije podstiče polaznike na pronalaženje sopstvenih afiniteta prema nekoj grani likovne umetnosti za koju nisu pretpostavljali da imaju talenat.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
ASCTS je, za razliku od pripremnih škola crtanja i slikanja koje su fokusirane na rezultat umetničkog dela, fokusirana na proces stvaranja. Kao takva namenjena je svima koji imaju potrebu da pobegnu od svakodnevnih obaveza, i izdvoje malo vremena za sebe, i okrenu se introspektivnim kreativnim sposobnostima.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Dugoroćčno gledano, projekat će doprineti opštem poboljšanju psiho - fizičkog stanja gradjana. Jer se eliminacijom stresa umanjuju šanse za pojavu velikog broja oboljenja. Očekivano je prepoznavanje pozitivnih efekata od strane gradjana, i poboljšanje opšteg psiho - fizičkog stanja sugradjana.
Osnovni cilj projekta
Cilj je podsticaj svih generacija, da se uz profesionalnu podršku pedagoga, i kroz kreativni proces oslobode stresa i podstaknu pozitivne misli.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Organizovanje radionica po terminima, u okviru starosnih kategorija, upoznavanje sa likovnim sadržajima - crtanje, slikanje, vajanje, ikonopis, kaligrafija, i demonstracija postupka izvodjenja. 2. Promocija aktivnosti po ustanovama čiji zaposleni rade u dinamičnom okruženju. (banke, firme sa većim brojem zaposlenih...) 3. Organizovanje druženja sa psihoterapeutom. 4. Promocija aktivnosti kroz medije masovne komunikacije (tv,radio, časopisi...) 5. Povezivanje sa zdravstvenim ustanovama.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija