ARTYSH Maštalica- Muzička tiha knjiga
ARTYSH Maštalica
ARTYSH Maštalica- Muzička tiha knjiga
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
ARTYSH Maštalica
Projekat u 250 reči
Projekat podrazumeva pripremu i izradu Muzičke tihe knjige od strane tima Maštalice a na osnovu dosadašnjeg iskustva ARTYSH tima o uticaju muzike na razvoj dece u najranijem uzrastu kroz interaktivne koncerte i muzičke radionice. Muzička tiha knjiga će se implementirati u izvođenje interaktivnih koncerata kao rekvizit u okviru posebno osmišljene koncepcije. Uz Muzičku tihu knjigu i odabrane kompozicije koje će se izvoditi, mališani uzrasta 3 – 6 godina će se neposredno upoznati za osnovnim muzičkim pojmovima i instrumentima na interaktivan, zabavan i edukativan način. Projekat ARTYSH Maštalica je planiran da se realizuje u okviru već postojeće dvogodišnje saradnje sa Centrom za negu i zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj i spec. Vrtiću Venčić.
Doprinos projekta široj zajednici
Ovom idejom želimo da pošaljemo poruku da je važno sarađivati i zajedničkim snagama raditi kada postoji nit koja nas vezuje. Želimo da pošaljemo snažnu poruku da su kvalitetni sadržaji u periodu najranijeg detinjstva od ključnog značaja na kasnije formiranje zrele ličnosti. Spajanjem audio- vizuelnog materijala dobijamo visok nivo interaktivnosti i angažovanje većeg broja čula kod deteta. Takvom višestrukom stimulacijom kao rezultat imamo bogatstvo izraza deteta u komunikaciji sa spoljašnjom sredinom. U svom radu težimo da utičemo na svoju okolinu, pre svega umetnike kolege, ali sve one koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece. Ističemo da je važno u najranijem uzrastu, kada se najviše uči, ponuditi i razvijati nove, kreativne i interaktivne pristupe, jer nam tehnologija i sredina nameću nove izazove koji nisu nimalo laki. Nastojaćemo da unapredimo programe za najmlađe i pokrenemo zajednicu da u tome uzme učešća.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovaj projekat je jedinstven jer na poseban način spaja različite umetnosti (likovnu i muzičku) i nauku (medicina i defektologija) i animira veliki broj čula u isto vreme: sluh, vid, dodir, zatim razvija kod deteta inteligenciju, sitnu motoriku i otkriva na suptilan način stepen razvoja kod dece i talente koje dete treba da razvija. Time dajemo kvalitetnu podlogu za razvoj super mališana.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije planiramo da nastavimo sa istim ciljevima koje smo već naveli. U svom radu težimo da utičemo na svoju okolinu, pre svega umetnike kolege, ali I sve one koji se bave vaspitanjem I obrazovanjem dece. Ističemo da je važno u najranijem uzrastu, kada se najviše uči, ponuditi I razvijati nove kreativne I interaktivne pristupe, jer nam tehnologija I sredina nameću nove izazove koji nisu nimalo laki. Nastojaćemo da unapredimo programe za najmlađe I pokrenemo zajednicu da u tome uzme učešća
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj je uticaj na poboljšanje statusa ugroženih kategorija dece uvođenjem kvalitetnih sadržaja i podsticanje pravilnog razvoja sposobnosti dece tipičnog i netipičnog razvoja.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Analiza postojeće koncepcije interaktivnih koncerata u timu ARTYSH:LAB- a (pijanista, lekar, defektolog), kreiranje koncepcije sa rekvizitom Muzička tiha knjiga i priprema informacija od značaja za izradu Muzičke tihe knjige -Kreativni rad na izradi koncepcije Muzičke tihe knjige -Izrada Muzičke tihe knjige -Primena Muzičke tihe knjige u okviru rada sa decom bez roditeljskog staranja i ometenom u razvoju (obuka volontera budućih vaspitača, primena rekvizita na koncertima) -Propratne aktivnosti, praćenje uticaja programa i razvoja dece iz meseca u mesec, nastavak već započetog opservacionog istraživanja
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija