Baby Artysh
Umetničko udruženje ARTYSH:LAB
Baby Artysh
228
Faza programa: Glasanje
Opis projekta

Projekat “Baby Artysh“ podrazumeva seriju koncerata namenjenih bebama i deci do 3 godine u prisustvu roditelja. Repertoar obuhvata pažljivo odabrana dela klasične muzike i dečije pesmice u izvođenju različitih instrumenata i grupa instrumenata. Predviđeno je da se koncerti izvode dva puta mesečno u periodu od septembra do juna. Brojna istraživanja na temu ranog uključivanja u muzičke aktivnosti pokazala su da se bebe izložene ovoj aktivnosti više smeju, lakše se umire, imaju bolji razvoj komunikacije jer razvijaju slušnu pažnju i brže reaguju na obraćanje (glas). Takođe ranije razvijaju osetljivost na različite muzičke elemente kao što su tonska visina i ritam. U zavisnosti od uzrasta osmišljava se i pokret koji prati muziku- melodiju, ritam, različite karaktere kompozicija i mališani se neposredno upoznaju sa muzičkim instrumentima. Istraživanja ukazuju da dete od najranijeg uzrasta može da razume intonacijske formule i ritmičke šeme muzičkog jezika i da na njih sistematično odgovara pokretima tela, izrazima lica i glasom. Posle nekog vremena, dete preuzima ceo repertoar izraza, sve do najsitnijih detalja. Kada posmatramo elemente muzike odvojeno, oni su jako dragoceni u odrastanju i obrazovanju: – RITAM- utiče na razvoj pažnje, koncentracije, odlučnosti – MELODIJA- otvara svet emocija – DINAMIČKE PROMENE i TONSKE BOJE- izoštravaju sluh

Značaj projekta za zajednicu
Ovaj projekat ima za cilj da proširi polje delovanja u umetnosti za najmlađe. Izloženost kvalitetnim sadržajima i kreativan pristup u odrastanju deteta imaju višestruki značaj kako za pojedinca tako i za celokupno društvo. Postojanje ovakvih sadržaja koji su direktno upućeni najmlađoj populaciji u našoj zemlji je jako oskudno dok je u razvijenim zemljama sastavni deo edukativnog i kulturnog života šire zajednice. U užem smislu projekat je fokusiran na svestrani razvoj ličnosti i sposobnosti deteta, a u širem smislu i na duže staze ima značaj u formiranju umetničke publike i podizanja nivoa svesti o značaju kulture i umetnosti u svakodnevnom životu kao i podizanja kvaliteta istog. Kao zajednička aktivnost roditelja i deteta ima značaj u zbližavanju i negovanju međusobnih odnosa u okviru porodice, jer su sadržaji i edukativnog karaktera i mogu da se primenjuju u porodičnom domu. Na ovaj način dolazi do postepenog oformljavanja i kasnije implemetacije kulturno svesnih ličnosti u zajednicu, a sami učesnici postaju nosioci kulturne baštine.

Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija