BAŠTE MAŠTE – pokret za urbane bašte
BAŠTE MAŠTE – pokret za urbane bašte
217
Faza programa:
Naziv tima
Udruženje mladih "Kreativna industrija Viridis"
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Projekat Bašte Mašte – pokret za urbane bašte predstavlja do sad ne primenjeni pristup kod nas u edukaciji i podsticanju ranog razvoja kod dece predškolskog uzrasta. Urbane bašte su rekreativni centri gradova koji imaju svetski uticaj na urbanu - ubrzanu populaciju. Stvaranjem urbanih bašti i u našoj sredini bilo bi od velikog značaja na putu ka evropskim standardima ozelenjavanja, projektovanja, ekonomskog statusa stanovništva, a što je najvažnije i pozitivnog zdravstveno - rekreativnog aspekta ljudi. Projekat obuhvata izradu priručnika koji bi bio namenjen obrazovnim radnicima i deci. Sadržaće detaljne informacije o samim biljkama koje su pogodne za naše podneblje kao i kalendar rasta/uzgoja/nege/savete + katalog predloga projekata u svrhu inspiracije. Informacije o biljakama bi bile u potpunosti prilagođene deci pored edukativnog karaktera pruručnik bi imao i praktičan pristup gde bi oni mogli direktno da uče kako da budu odgovorni pojedinci i odgaje sopstvenu biljku, od semena do ploda. Izradi priručnika bi prethodio dvodnevni seminar u obrazovnim ustanovama za sve obrazovne radnike u svrhu upoznavanja sa osnovama urbanog baštovanstva, od načina uzgoja biljaka do samih benefita istog i metodologije pri radu sa decom u urbanim baštama (edukativne igre/ /potreban prostor + materijali itd). Spomenuti seminar će se voditi pod sloganom “Snaga zelenog entuzijazma” i predstavljaće pokret za urbane bašte u predškolskim ustanovama Srbije. Potom bi usledilo i podizanje internet platforme urban.gardene.rs kao dalje tačke za razvoj projekta.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Na tržištu trenutno ne postoje slični projekti niti rešenja koja omogućavaju edukaciju obrazovnih radnika o uticaju urbanih bašti na rani razvoj dece i značaju realizacije urbanih bašti u obrazovnim ustanovama. Ovakav vid projekta koji nudi all-in-one uslugu još uvek ne postoji na našem podneblju. Vrednost ovog projekta je upravo u tome što predstavlja interaktivan, edukativnan, multifunkcionalan i u praksi primenjiv priručnik kojim se zajednica podstiče na aktivno učešće u stvaranju zdrave životne sredine u obrazovnim ustanovama. Projekat podstiče povećanje procenta zelene infrastrukture, poboljšava mikro-klimatske uslove urbane sredine, zdravog borakva u prirodi, edukacije o proizvodnji i uzgoju otpornih, visoko dekorativnih jestivih biljnih vrsta, a što je najvažnije pozitivne socijalne interakcije između svih starosnih grupa i promovisanja zdravog života. Svi benefiti omogućeni kroz realizaciju ovog projekta su do sad nezabeleženi na teritoriji grada Novog Sada, što znači da bi bez njega bilo prolongirano povećanje zagađenja životne sredine u gradovima, održavanje nezdravih navika u ishrani i fizičkim aktivnostima, nedostatak kontakta sa prirodom i edukacija o njenom ključnom značaju za poboljšanje životnih uslova u obrazovnim ustanovama.


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija