Baza Crna ovca
Baza Crna ovca
Baza Crna ovca
2059
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Baza Crna ovca
Projekat u 250 reči
Blacksheep.rs je grupa entuzijasta koji su u virtuelnom prostoru stvorili kutak u kom je najvažnije kako se čovek oseća i misli. Od malog bloga smo se razvili u oazu koja nam pruža nešto što nam danas svima nedostaje - osećanje bliskosti i smisla. Već dve i po godine omogućavamo piscima, pesnicima i blogerima koji tek stasavaju da porastu i da budu vidljiviji, kao i drugim manje ili više afirmisanim umetnicima koji su na Blacksheep-u dobili prostor da predstave svoju kreativnost. Iskorak mladih umetnika u svet opterećen je brojnim poteškoćama – nedostatak afirmacije, samopotvrda za sopstvenu kreativnost i rad, nedovoljno informacija o tome kome se obratiti za dalje usavršavanje i razvoj, prihvatanje kritike i suočavanje sa javnošću. Sada želimo da im omogućimo i fizički prostor – mesto okupljanja, susreta, upoznavanja, prepoznavanja, razmena informacija, realizacije ideja, talenata, snova. Prostor bi bio prevashodno namenjen našim dugogodišnjim saradnicima, ali i svim mladim stvaraocima koji imaju želju da svoj rad započnu, promovišu, ostvare i realizuju na jednom kreativnom mestu - među sebi sličnima. Ideja je da se svaki kvadrat prostora iskoristi, kako bi postao mesto za razmenu u individualnom i kolektivnom smislu. Ideja je da se svaki kvadrat prostora iskoristi, kako bi postao mesto za razmenu u individualnom i kolektivnom smislu, što bi uključivalo: posebne izložbene jedinice, radionice, multifunkcionalni co-working prostor gde bi se održavale tribine, susreti neafirmisanih i afirmisanih autora, sastanci, kao i redakcija sajta. Nakon uspešne realizacije „Crna ovca baze“, pokrenuli bismo i drugu bazu u Prokuplju.
Doprinos projekta široj zajednici
Osnažiti mlade pisce, pesnike i blogere, povezati ih i širiti čitalačku kulturu. Kroz ovaj način povezivanja susretaće se različiti umetnici koji će unapređivati jedni druge i imati mogućnost za međusobnu saradnju. Kreirati prostor za razmenu ideja, znanja i iskustava. Skrenuti pažnju široj zajednici na ljude koji pišu kvalitetne tekstove i poeziju, a još uvek nisu uspeli da izgrade svoje ime. Osvešćivanje javnosti i skretanje pažnje na verbalno nasilje i cyberbullyng.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Dvoipogodišnje iskustvo u radu na sajtu blacksheep.rs, koji uređuje novinar, profesori i studenti književnosti, preko 3000 autorskih tekstova iz domena kulture, umetnosti i blogovanja, saradnja sa oko 300 autora iz Srbije i regiona, preko 18 500 pratilaca, povezanost sa umetnicima iz različitih sfera, dve humanitarne akcije, 4 književna konkursa koja smo organizovali, učešća na festivalima, saradnja sa srednjim školama, portalima iz slične niše, organizacijama i medijima. Ovo smo postigli zahvaljujući sopstvenom entuzijazmu, trudu i radu i na volonterskoj osnovi. Sada želimo da odemo korak dalje i da iz online sveta iskoračimo i u offline svet, da stvorimo fizički prostor za dalji rad i razvoj.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Generisanje pripadnosti i zajednice. Omogućavanje protoka kreativnih ideja tako da se iznova stvaraju nove ideje. Nakon uspešne realizacije „Crna ovca baze“, pokrenuli bismo i drugu bazu u Prokuplju. Iako nije akademski grad – u njemu, u toku srednje škole, sazri mnogo kvalitetnih glumaca, pisaca, pesnika...To su uglavnom rasuti talenti koji se koncentrišu oko retkih profesora-entuzijasta, ili eventualno u Književnoj omladini Prokuplja ili Dramskom studiju. Zamisao je da iz ove baze nastupaju mladi ljudi sa idejama, da se u njoj organizuju pesničke večeri, izložbe fotografija, slika i grafika, da se u njoj okupljaju muzičari, pevači i svi oni za koje sredina nema sluha, novca ili vremena.
Osnovni cilj projekta
Stvoriti kreativni inkubator u kom bismo pomogli mladim stvaraocima da prikažu svoje radove, da se suoče sa publikom i da komuniciraju sa njom. Krajnji cilj projekta je svakako podrška mladim, neafirmisanim stvaraocima, „vetar u leđa”, stvaranje podsticajnog stvaralačkog ambijenta u kome bi svaki zainteresovani pojedinac imao aktivnu ulogu. Radili bismo na boljem statusu mladih i neafirmisanih i podstakli bismo ih na aktivniju ulogu u sredinama i na ličnom unapređivanju.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Realizacija aktivnosti bi se odvijala u tri faze: Prva faza je faza okupljanja, formiranja zajednice u co-working spejsu. Radom na zajedničkom projektu, mladi, neafirmisani stvaraoci će se upoznati, prepoznati, pronaći zajedničke interese, zajednički jezik i mnogo brže se adaptirati na zajednicu, kolege i uslove rada. Pokretanje anti-bullying kampanje, uz pomoć koje ćemo otvoreno govoriti o verbalnom nasilju i cyberbullyingu. Druga faza: večeri čitanja poezije i proze, tribine. Radionice kreativnog pisanja i umetničke radionice. Treća faza: Sajam knjiga malih izdavača, štampanje Drugog regionalnog zbornika „Crna ovca“ , mini bazar na kom bismo umetnicima i dizajnerima omogućili prodaju radova.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija