Blejaonica
ProjectMBD
Blejaonica
14
Faza programa:
Naziv tima
ProjectMBD
Projekat u 250 reči
Blejaonica će biti kompleks od četiri prostorije: - Blejaonica - igraonica za odrasle, mesto na kome će se odrasli igrati i opuštati; - Gledaonica - mesto gde će se slušati razni govori, gledati filmovi i organizovati predavanja; - Slikaonica - prostorija u kojoj će odrasli moći da ispolje svoju kreativnost kroz crtanje, bojenje itd; - Kafeonica - mesto gde će moći da se osveže nakon aktivnosti u okviru Blejaonice. Želimo da ovo bude mesto na koje će odrasli ići da se odmore od fakulteta, posla, uopšte obaveza koje imaju i da se opuste. Igranje kod odraslih ima mnoge beneficije, od kojih su neke sledeće: poboljšava kreativnost, maštu, oslobađa od stresa, poboljšava ljubavne i porodične veze, pomaže da se razviju socijalne veštine, čini ljude produktivnijim, podstiče timski rad i još mnogo toga. Realizovanjem ovog projekta će imati mesto na kom će moći da dopru do sebe i upoznaju se bolje, na kom će sticati nove kontakte, pustiti ideje da dolaze do njih i realizovati ih. Ljudi bi iz Blejaonice izlazili zadovoljniji sobom i svetom koji ih okružuje, motivisani da rade na sebi i poboljšanju svoje okoline. Izlazili bi sa osmehom na licu i osećali bi se kao deca ponovo, oslobođeni sveg tereta svakodnevnog života. Želimo da igranje postane sastavni deo života odraslih ljudi, baš kao što je slučaj sa decom.
Doprinos projekta široj zajednici
Oseća se nezadovoljstvo, brzina života i nedostatak vremena koje se posvećuje sebi i naš cilj je da upravo to menjamo. Smatramo da će Blejaonica pomoći mnogim ljudima u rešavanju svakodnevnih problema, zadataka sa kojima se susreću, da će biti motivisaniji za ostvarivanje svojih ideja, spremniji da učestvuju u timskom radu i imaće mesto na kome će moći jednostavno da se opuste i odmore.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat čini jedinstvenim njegov cilj i naša želja da se posetioci Blejaonice podsete kako je to biti dete i da se reše svojih obaveza odraslih ljudi bar na neko vreme. Odrasli će moći da se igraju bez bojazni da ih neko posmatra. Ovaj projekat je Superste jer nam je potrebno mesto na kom ćemo moći da se iskačemo i da izbacimo višak energije kako bismo je preusmerili na prave stvari. I ovo može postati novi trend.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Biće višestrukog uticaja. Podići ćemo svest o tome koliko je bitno imati neku fizičku aktivnost, izbacivati energiju, skakati, družiti se sa drugim ljudima. Verujemo da će ovo uticati na bolje rezultate na poslu, fakultetu, u boljim i zdravijim međuljudskim odnosima, u većoj kreativnosti, više ideja, opuštenijoj atmosferi i opuštenijem pristupu životu i uopšte svim problemima i obavezama koje se nameću svaki dan.
Osnovni cilj projekta
Njegov cilj je, kao što smo već rekli, navesti ljude da se bolje osećaju i prepuste svojim mislima i idejama, kao i edukacija ljudi kroz razna predavanja i događaje koje ćemo organizovati o tome koliko je važno igrati se i stimulisati moždane ćelije.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Iznajmićemo prostor, opremiti Blejaonicu tako što ćemo izraditi namenske sprave, tobogane, trampoline itd, Kafeonicu i Slikaonicu. Naknadno ćemo dodati Gledaonicu. Organizovaćemo nekoliko promotivnih aktivnosti na otvorenom prostoru, ali i na zatvorenim. Nakon što izgradimo Gledaonicu, tamo ćemo organizovati edukativna predavanja i govore o temama koje se tiču aktivnosti Blejaonice i sličnih stvari. Biće organizovana i takmičenja u okviru Blejaonice.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija