BOOK-MARK
Neokulturna Inicijativa Van Okvira (NIVO)
BOOK-MARK
792
Faza programa:
Naziv tima
Neokulturna Inicijativa Van Okvira (NIVO)
Projekat u 250 reči
BOOK-MARK podrazumeva izradu dvojezične brošure (na srpskom i engleskom jeziku) – svojevrsnog tematskog vodiča kroz književno-kulturno nasleđe Novog Sada, kao i izradu veb sajta prilagođenog mobilnim uređajima. Vodič je namenjen kako stranim turistima, tako i lokalnom stanovništvu. Kroz istraživački rad, prikupljaće se građa o znamenitim piscima i pesnicima, njihovim delima, i lokalitetima vezanim za njihove živote (npr. Danilo Kiš živeo je u Bemovoj 21 – današnja Ćirpanova ulica, i upravo tu ulicu je opisao kao “ulicu divljih kestenova” u romanu “Rani jadi”). U brošuri bi se našla građa vezana za književnu prošlost i manifestacije koje se redovno održavaju u gradu i upućivala bi na sajt za više infromacija. U planu je da sajt sadrži interaktivne elemente, npr. mapu rute sa označenim lokalitetima na koje korisnici mogu da kliknu i pogledaju kulturnu ponudu ili dodatne informacije. Sajt će biti redovno ažuriran. Novi Sad kao kulturni centar regiona i grad sa velikim turističkim potencijalom ima nedovoljno razvijen kulturni turizam. Kulturni identitet gradova se često shvata u suviše uskom smislu i ograničava se na dobro poznate lokalitete. Projektom želimo da proširimo kulturnu ponudu. Oživljavanje prošlosti na ovaj način otvoriće novu kulturnu dimenziju grada i podići svest o stvarnim ljudima iz prošlosti koji su oblikovali vreme u kojem danas živimo. Takođe, brošura će sadržati infromacije o aktuelnoj književnoj sceni koja postoji i van institucija, sa mladima kao glavnim akterima. Alternativna mesta kulture nisu dovoljno vidljiva, a pružaju bogatu ponudu (književni festivali, promocija autora, javna čitanja, književne večeri i sl.).
Doprinos projekta široj zajednici
Kulturu ne treba ograničavati institucijama, već je ona mnogo širi pojam i pripada svima nama podjednako. Nedostaje inovativnih rešenja u pogledu popularizacije kulture, naročito među mladima. Namera nam je da promenimo to. Brošura i sajt koji bi nastali kao rezultat ovog projekta predstavlja bi jedinstveni i sveobuhvatni izvor informacija o turističkim lokalitetima Novog Sada vezanih za znamenite pisce i njihova dela, kao i o aktivnoj književnoj sceni. Pisci i dela čine važan segment kulturnog identiteta grada i njihovo promovisanje ide u korist kandidaturi grada za Evropsku prestonicu kulture 2021. Prevođenje brošure i sajta na engleski jezik učiniće je dostupnom stranim turistima.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Super smo jer imamo želju da pokažemo da književnost nije samo slovo na papiru. Osećamo odgovornost da ponudimo drugačiju perspektivu i doprinesemo razvoju kulturnog turizma našeg grada. Smatramo da je ideja inovativna i da je projekat jedinstven način primene informacionih tehnologija za popularizaciju kulture. Vrednost brošure i sajta ogleda se u inovativnom spoju savremene književne scene i književnog nasleđa grada.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da povećamo vidljivost i dostupnost kulturnog sadržaja koji grad već poseduje, da ga prezentujemo na savremeniji način, na obostranu korist i zadovoljstvo kako lokalnog stanovništva tako i turista. Dugoročni plan podrazumeva uključivanje sve većeg broja kreativnih pojedinaca i institucija u kreiranju kulturne ponude, kao i njihovom međusobnom umrežavanju. Prepoznatljivost i brendiranje kulturnog identiteta grada od velike je važnosti kako za budući razvoj grada, tako i za osećaj identiteta i privrženosti njegovih stanovnika.
Osnovni cilj projekta
Cilj projekta je promovisanje turističke ponude Novog Sada i slavljenje bogate kulturno-istorijske tradicije grada. Novom Sadu nedostaje savremenih prezentacija kulturnih sadržaja. Smatramo da će internet prezentacija ove književne rute učiniti kulturu dostupnijom i privlačnijom publici. Brošura bi u tom smislu predstavljala atraktivan turistički proizvod i dobar korak ka reafirmisanju kulturnog značaja Novog Sada. Očekujemo da će, u skladu sa planovima turističkog razvoja Novog Sada, projekat doprineti ucrtvanju grada na kulturnoj i turističkoj mapi Evrope i privući još veći broj posetilaca, kako iz Srbije tako i iz inostranstva.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Priprema brošure 1.1. Istraživački rad (Sakupljanje podataka vezanih za pisce grada Novog Sada i njihova dela, kao i lokalitete - npr. kuće u kojima su živeli, grobna mesta i sl.) 1.2. Oblikovanje sadržaja (Odabir građe koja će ući u sadržinu brošure) 1.3. Fotografisanje (Angažovanje fotografa za fotografisanje odabranih lokaliteta) 1.4. Prevod na engleski jezik 1.5. Lektorisanje teksta 1.6. Dizajn 1.7. Registracija publikacije 1.8. Štampa 1.9. Izrada sajta 2. Promocija 2.1. Tribina 2.2. Distribuiranje brošure 3. Evaluacija 3.1. Ocena projekta putem ankete na sajtu


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija