Center for Garbage Studies
Center for Garbage Studies
Center for Garbage Studies
1062
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Center for Garbage Studies
Projekat u 250 reči
Otpad je očigledan problem svuda oko nas, u našim kućama, na ulicama našeg grada, ali je nevidljivo u kojim količinama nastaje, gde nestaje, kako se njime upravlja i koje posledice sa sobom donosi. Center for Garbage Studies omogućava povezivanje i saradnju zajednice, razmenu ideja, znanja i iskustva, u cilju pronalaženja i implementacije održivih rešenja koja se tiču otpada na lokalnom nivou. Centar svoje delovanje ostvaruje kroz interaktivne i multidisciplinarne edukativne programe, organizovane po principu 5R: Rethink, Reconnect, Reduce, Reuse i Recycle. Početne aktivnosti Centra odnose se na kolektivno promišljanje, preispitivanje problema otpada u beogradskim opštinama i povezivanje građana da se uključe i aktiviraju. Ideja je da se na jesen realizuju dva projekta, TRAGOM OTPADA i SREĆA IZ SMEĆA, nakon čega bi usledila video prezentacija i otvorena diskusija. Ciljna grupa i učesnici u projektima su građani Beograda različitog starosnog doba i profila, kako bi promišljanje problema bilo svestrano i konstruktivno. TRAGOM OTPADA podrazumeva jednodnevne istraživačke ekskurzije sa ciljem mapiranja tokova komunalnog otpada u Beogradu i sagledavanja (ne)funkcionisanja sistema. SREĆA IZ SMEĆA predstavlja edukativne radionice, kroz koje se otkriva druga strana priče o otpadu i mogućnostima njegovog iskorišćavanja u svakodnevnom životu građana.
Doprinos projekta široj zajednici
Projekat direktno podstiče promenu odnosa koji građani Beograda imaju prema smeću koje stvaraju, na način da smeće kao sveprisutan problem postaje očigledan i inspiriše na aktivnu participaciju u pronalaženju rešenja. Očekujemo da će ljudi direktno suočeni sa nesagledivim količinama đubreta na ulicama, javnim prostorima, na prepunim deponijama, biti pokrenuti u pravcu pronalaženja kolektivnog rešenja. Centar funkcioniše kao inicijator promene, akterima pruža priliku za proširivanje znanja i doprinosi samostalnom razvoju i jačanju lokalne zajednice.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Jedinstvenost projekta čini sam pristup problemu otpada koji je edukativnog karaktera i koji uključuje percepciju građana u rešavanje problema. Otpadu se pristupa kulutrološki jer je težnja da se otpad predstavi kao potencijal i resurs koji je predmet naše brige i ophođenja, a ne predmet negodovanja i zgražavanja. U našoj sredini to je inovativan i sveobuhvatan pristup koji svakako donosi dugoročne rezultate i doprinosi kompletnom društvu.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Konstantnim razvojem i usavršavanjem programa kroz niz edukativno-praktičnih radionica, dijaloga, pilot projekata i ostalih akcija Centra, utiče se na širenje znanja i njegovu direktnu primenu. Vremenom, stvorila bi se zajednica koja deli znanje, podržava modele učenja kao što je “peer to peer”, lansira pilot projekte, podržava razvoj DIY kulture, ali i pokretanje socijalnog preduzetništva i okretanje društva ka cirkularnoj ekonomiji u pravcu rešavanja problema otpada.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je da se omogući jačanje, uključivanje i razvoj lokalne zajednice, kroz interaktivan i multidisciplinarni pristup temi otpada. Stvaranje i jačanje mreže aktera, kolektivno sagledavanje i preispitivanje problema otpada iz različitih perspektiva, ima za cilj pronalaženje održivih rešenja u skladu sa stvarnim potrebama građana i omogućava njihovu primenljivost u svakodnevnom životu.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Konkretne aktivnosti Centra planirane su od septembra 2016. godine. U početnoj fazi delovanja, tokom septembra i oktobra, Centar će organizovati četiri jednodnevne istraživačke ekskurzije TRAGOM OTPADA i dve vikend edukativne radionice SREĆA IZ SMEĆA. Putem javnog poziva, preko društvenih mreža biće okupljeni građani sa opština Savski Venac, Palilula, Novi Beograd, koje će zajedno sa Centrom istraživati tokove otpada u gradu. Krajnja odredišta ekskurzija su reciklažno dvorište na Adi Huji i deponija Vinča, u saradnji sa JK Gradska čistoća. Takođe, putem javnog poziva biće okupljeni dizajneri i zanatlije koji koriste otpadni materijal u svom radu. U saradanji sa njima biće organizovane radionice SREĆA IZ SMEĆA na kojima će se deliti praktična znanja i veštine. Tokom novembra biće organizovan događaj, koji obuhvata prezentaciju utisaka sa ekskurzija i radionica kroz video materijal i konstruktivnu diskusiju o daljim koracima u saradnji sa dizajn inkubatorom Nova Iskra. Sav radni materijal biće dostupan na sajtu Centra gde će zajednica moći da ostavi svoje sugestije i komentare.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija