Čista posla
Nikola Arežina
Čista posla
811
Faza programa: Glasanje

Fruška gora ima problem sa smećem i mini deponijama. Cilj ovog interaktivnog projekta je da posetioca Fruške gore ili rezidenta afirmiše u aktivistu. Dovoljno je da se napravi slika deponije sa geo koordinatama tako što se dodatno uključi GPS na mobilnom telefonu i pošalje na naš imejl ili nas taguju preko Instagrama. Nakon toga slika se odobri i automatski se mesto deponije prikaže na interaktivnoj mapi (Google Maps) koja je integrisana u mikro sajt projekta. Plus automatski se šalje imejl nadležnim komunalnim službama u jednoj od deset opština koje su zadužene za čišćenje Fruške gore. Na taj način moći ćemo da pratimo efikasnost komunalnih službi po opštinama. Čim se očisti smeće, oni nas obaveste, mi uklanjamo marker sa mape. Na kraju meseca i godine, ostaje podatak kojim mogu da se koriste građani i mediji u cilju podizanja svesti o zaštiti životne sredine i radu lokalne samouprave.

Značaj projekta za zajednicu
Pored čišćenja deponija i smeća na Fruškoj gori, na neposredan način bi se podizala svest o ovom problemu, prvenstveno preko društvenih mreža, a zatim i ostalih medija. Podaci o učinkovitosti bi mogli da se koriste za unapređivanje rada i efikasnosti javnih institucija. Podizanjem publiciteta o čišćenju Fruške gore svakako bi se odrazilo i na turizam u ovim krajevima, koji je u povoju ali ima jako veliki potencijal. Pored toga afirmisala bi se zajednica u rešavanju tekućih problema koji se tiču Fruške gore.