Čuvari prirode
Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja ZOO PLANET Niš
Čuvari prirode
758
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja ZOO PLANET Niš
Projekat u 250 reči
Ideja je da kroz projekat izdvojimo teme o kojima će osnovci moći da uče na interaktivnim radionicama u Zoo kutku u direktnom kontaktu sa životinjama. Teme koje bismo pokrili su: - domaće životinje - reciklaža - zaštita prirodnih staništa životinja Želimo da kroz zanimljive radionice i direktan kontakt dece sa životinjama utičemo na sticanje odgovornosti prema životinjama i prirodi. S obzirom da je mnogo puta potvrđeno da druženje sa životinjama i boravak u prirodi podstiče bolji rast i razvoj deteta, jačanje motornih i mentalnih funkcija ovim želimo da utičemo na formiranje zdravih navika i ponašanja. Nakon završenih radionica deca bi dobila edukativne brošure i diplomu sa zvanjem 'Čuvar prirode'.
Doprinos projekta široj zajednici
Smatramo da je najbolji uticaj na promenu nekog ponašanja ili primenu novog, upravo uticaj koji možemo ostvariti na najmlađe koji uče i stiču nove navike. Učenjem o zaštiti prirode, adekvatnoj brizi o životinjama i njihovom staništu kao i o važnosti reciklaže organskog opada očekujemo da ćemo doprineti razvoju ekološki odgovornog ponašanja. Želimo i očekujemo da kroz direktan kontakt dece sa životinjama naučimo decu da životinje nisu igračke, već živa bića koja osećaju bol, patnju i stres i da zahtevaju odgovorno ponašanje. Na taj način bi i smanjili nasilje nad životinjama, zapostavljanje i smanjenje broja slučajeva napuštanja životinja.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
U Srbiji, južno od Beograda, ZOO Planet je jedino udruženje koje se bavi zbrinjavanjem egzotičnih kućnih ljubimaca, domaćih i divljih životinja i napuštenih mladunaca. Posedujemo prostor pod nazivom ZOO kutak koji je namenjen za smeštaj zbrinutih i napuštenih životinja. U našem prostoru trenutno živi 120 životinja različitih vrsta, rasa, uzrasta i karaktera i sve one žive zajedno u harmoniji koju prenose na posetioce. Moramo napomenuti da je ovaj naš prostor takođe namenjen za edukacije tako da svi koji nas posete a prvenstveno deca mogu da uče o prirodi u prirodi i o životinjama pored životinja što retko koja škola deci ovakav tip edukacije može da omogući.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Stvaranje ekološki odgovornog ponašanja kod dece i njihovih roditelja. Bolja briga vlasnika i smanjenje napuštanja životinja. Želimo da podstaknemo osnovne škole da ovaj tip edukacije uvrste u redovan program vannastavnih aktivnosti.
Osnovni cilj projekta
Edukacija što većeg broja dece iz osnovnih škola na jugu Srbije.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
- Uređenje prostora za edukaciju; - Pravljenje letnje učionice; - opremanje prostora za edukaciju; - formiranje programa za radionice; - priprema i realizacija programa promocija; - predstavljanje programa školama; - potpisivanje memoranduma o saradnji sa školama i upravama za obrazovanje; - priprema edukativnog materjala; - priprema tima za sprovođenje edukacije; - realizacija radionica 'Čuvari prirode' i - za škole koje nisu u mogućnosti da dođu organizovaćemo skype uključenja koja će prenositi tematska dešavanja u prihvatilištu i u kojima će pitanjima i komentarima moći da se uključuju i učenici. Takođe, posete i edukativne aktivnosti biće emitovane uživo preko FB stranice i jednom nedeljno biće emitovane on line live strem na neku od tema vezanu za zaštitu prirode i prirodnih staništa životinja, važnosti adekvatne brige o životinja i reciklaži.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija