Da odem tamo gde si ti: život i delo Silvije Plat
Da odem tamo gde si ti: život i delo Silvije Plat
0
Faza programa:
Naziv tima
Svetionik
Oblast projekta
Umetnost
Projekat u 250 reči
Projekat "Da odem tamo gde si ti" se bavi problemom depresije kod mladih ljudi, a koristi savremeni umetnički izraz i formu javne tribine kao sredstva za animiranje mladih i upućivanje na formalne i neformalne sisteme podrške. Depresija kod adolescenata i mladih je značajno češća nego u drugim životnim dobima i pogađa čak do 8% populacije, od kojih 2% pribegava suicidu. Depresija je lečiva i može imati minimalne posledice ukoliko se adekvatno tretira. Istraživanje sprovedeno sa ciljnom grupom pokazuje da se
za pomoć formalnim sistemima podrške mladi javljaju tek kad se nađu u problemu sa nekim delom sistema (školom, zakonom…).
Projekat će iskoristiti autorsko delo troje mladih umetnika koje obrađuje ovu temu kroz savremenu umetničku formu, kao način animiranja mladih koji će se kroz predstavu upoznati sa problemima depresije i njenim posledicama, a kroz tribinu koja će posle predstave biti organizovana sa stručnjacima za ovu oblast i lokalnim predstavnicima institucija podrške. Tribina će kao rezultat definisati problem depresije svođenjem na dnevne manifestacije, kao i okvir za podršku dostupan na lokalnom nivou u okviru institucija i neformalnih sistema (NVO). Tribina je čak i za lokalne sredine prevaziđena forma informisanja i upravo zbog toga je osmišljen pristup da se ista održava kao nastavak scenskog izraza. Organizatori projekta će kao saradnike na projektu imati tri lokalne NVO iz Beograda, Leskovca i Novog Pazara s namerom testiranja postavke u tri urbane sredine sa različitim socijalnim, kulturološkim i demografskim karakteristikama, kao osnovu za model buduće diseminacije projekta.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat jedinstvenim čini pre svega pristup koji je povezao savremenu umetničku formu prijemčivu mladoj publici i aktuelnu temu koja pogađa veliki broj mladih, sa ciljem da ih poveže sa institucijama sistema podrške. Scenario predstave je autorski tekst Ene Kristine Matošević, dok su svi muzički segmenti originalne kompozicije Marija Dimitrijevića. Uz to, Dimitrijević je sve vreme na sceni kao gitarista, prateći radnju predstave muzikom, što je jedinstvena forma na ovim prostorima.
Multidisciplinarnost u pristupu je dodatna jedinstvenost projekta jer se problem posmatra i pristupa mu se iz različitih uglova.
Scenski izraz i svi tekstovi su autorska dela mladih umetnika, u povezivanju posreduju lokalne dobrotvorne organizacije, projekat se
izvodi u saradnji sa Školskim upravama (lokalnim ispostavama Ministarstva prosvete) u školama, a podršku daju lokalne institucije i
sistemi podrške
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Iako vrlo mladi, svi članovi našeg autorskog tima iza sebe imaju širok spektar iskustava, od studentskih vežbi do visokobudžetnih projekata. Ipak, naše najveće ostvarenje — barem za sada — nije nešto što može da se svede na cifre ili statistiku... Bavljenje umetnošću, naročito angažovanom umetnošću, podrazumeva nesiguran put ispunjen preprekama i ćorsokacima. Uprkos svesti o tome da postoje mnogo lakši i jednostavniji načini za prolazak kroz život, svaki član našeg tima ponaosob je u nekom trenutku doneo neopozivu odluku da pođe putem kojim se ređe ide i potrudi se da njegov ili njen rad znači nešto. Teme koje naš projekat osvetljava nismo izabrali naslepo, naprotiv: problemi mentalnog zdravlja, neravnopravni rodni odnosi i ograničavajuće društvene konvencije su, na jedan ili drugi način, uticali na svakoga od nas. Ne postoji čovek koji se nikada nije susreo sa problemom mentalnih bolesti i/ili njihovih posledica, ali ono što nas izdvaja i na šta smo najponosniji jeste to što pred ovim problemom nismo zatvorili oči. Umesto toga, odlučili smo da ovo prihvatimo kao izazov i pokušamo da budemo deo rešenja jednog od najpervazivnijih problema današnjeg društva. Rad na ovakvom projektu nikada nije samo rad na projektu, već podrazumeva i detaljan rad na sebi. Kroz svaki sastanak, svaku probu, svaku diskusiju, bolje smo upoznavali sebe i postajali sve spremniji da se borimo za ono u šta verujemo. U društvu u kome su mentalne bolesti još uvek tabu tema, susretali smo se i susretaćemo se sa mnogo stigme, nepoverenja i nerazumevanja. Kroz svaki takav dosadašnji susret naučili smo i utvrdili sledeće: istrajaćemo.
Poznajemo sebe i znamo u šta verujemo i za šta se borimo, i ne postoji prepreka koja bi nas naterala da od toga odustanemo. Mi smo četvoro mladih ljudi koji u Srbiji 2019. godine jasno i glasno govore ono što mnogi ne žele da čuju. Mi verujemo u moć angažovane umetnosti, obrazovanja i razgovora. Iznosimo na svetlost dana probleme o kojima se nedovoljno govori u javnosti, seciramo ih i pokazujemo i dokazujemo da su savladivi. Svesni svih mogućih prepreka, svesni stigme, svesni težine puta koji nam predstoji — mi odbijamo da odustanemo. Verujemo u svoje sposobnosti, verujemo u ovaj projekat i verujemo da možemo da društvu donesemo pozitivnu promenu. Zato što smo verovali u sebe, postali smo ljudi koji istrajavaju u svojim uverenjima. Zato što verujemo u sebe, ostvarićemo projekat "Da odem tamo gde si ti".


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija