Divanologija
AzBuki
Divanologija
889
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
AzBuki
Projekat u 250 reči
Udruženje AzBuki osnažuje mlade da se aktivnije uključe u širu zajednicu i da iskoriste potencijale. Smatramo da je mlade potrebno podstaći da kreativno razmišljaju, a pritom ih podržati u relizaciji ideja. Kako je naš predlog projekta nastao zahvaljujući kreativnosti mladih članova tima, na njihovu inicijativu odlučili smo da damo sve od sebe kako bismo animirali mlade u bližoj i daljoj okolini da se aktiviraju i nauče što više lepih starih reči srpskog jezika. Naš tim će kroz javnu anketu i putem društvenih mreža, imati priliku da promoviše projekat na samom početku realizacije, ali i da prikupi od učesnika i ostalih građana, reči koje predlažu za bazu podataka manje korišćenih reči našeg jezika. Nakon kreiranja baze podataka, provere i odobravanja iste od strane profesora srpskog jezika, tim programera će, uz sugestije članova našeg tima, napraviti aplikaciju sa svim rečima i njihovim objašnjenjima. E, tu zabava počinje! Aplikacija je interaktivnog karaktera i pored toga što nudi zabavu, odličan je način i za učenje! Kroz pronalaženje skrivenih reči, povezivanje reči sa njihovim odgovarajućim značenjima, dodavanje slova i reči pružaće se prilika svima da obogate rečnik kroz igru na aplikaciji. Kako bismo pozvali što veći broj ljudi da podrži našu ideju i proširi znanje, uključićemo najmanje 10 škola u Nišu u javnu prezentaciju projekta! Aplikaciju će korisnici moći da probaju i na Festivalu Nauk nije Bauk 9, koji se održava tradicionalno početkom aprila i time ćemo promovisati projekat pred više desetina hiljada posetilaca. Ovakvim učenjem obogatićemo rečnik i istovremeno sačuvati bogatstvo jezika i tradiciju!
Doprinos projekta široj zajednici
Projektom se mladima i široj zajednici približava važnost jezika i bogatog rečnika koji je tokom poslednjih godina često zanemarivan zbog modernog načina komunikacije koji promoviše brzi i sažeti prenos informacija. Ovim projektom planiramo da zainteresujemo, pre svih, mlade ljude da se na zanimljiv način oprobaju u igri rečima i ujedno nauče nove - stare reči i izraze. Kako bismo bolje upoznali naš nacionalni identitet i tradiciju, moramo dobro da upoznamo jezik, a aktivnosti ovog projekta idealan su način da se kroz zabavu nauče stare reči i tako se sačuvaju od zaborava.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je jedinstven jer će ga u potpunosti realizovati mladi ljudi prateći svoje ideje i kao proizvod će imati jedinstvenu zabavnu aplikaciju koja nema ograničanja po pitanju starosti, pola, obrazovanja i veština korisnika. Mladi neće biti sputani ni na koji način u pogledu ostvarivanja originalnih ideja vezanih za realizaciju, promociju i osmišljavanje projekta, ali će dobijati savete od iskusnijih članova tima. Kako se upotreba starih reči svodi na neke polovične spiskove i nepotpune rečnike na sajtovima, mi ćemo ponuditi osveženje kroz dinamičnu i zabavnu upotrebu i učenje reči i izraza. Naš projekat je super jer je za sva vremena i za sve generacije!
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da najpre motivišemo ljude da obogate rečnik na interesantan i nov način, kroz korišćenje interktivne aplikacije. Smatramo da je to veoma korisno, naročito kod mlade populacije koja najmanje koristi stare reči u svakodnevnoj komunikaciji, a važno je da ih upozna i sačuva kao deo tradicije i nasleđa. Pozitivan uticaj na zajednicu sprovešće mladi članovi tima dajući pozitivan primer svojim trudom i radom na projektu. Projekat ujedinjuje čitavu zajednicu jer će svi građani imati pravo da učestvuju u javnoj anketi i daju svoje predloge, tj. doprinos kreiranju baze podataka. Svaki građanin koji naknadno odluči da koristi aplikaciju i nauči ponešto o starim i retko korišćenim pojmovima i izrazima, daće doprinos širenju svesti o očuvanju tradicije i nacionalnog identiteta. Ljudi sa bogatim rečnikom obogaćuju svoju zajednicu!
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj koji želimo da ostvarimo realizacijom projekta jeste da obogatimo rečnike, pre svega mladih ljudi, koji mahom koriste društvene mreže i sažeto dopisivanje, i na taj način bismo podigli svest o važnosti pravilnog i bogatog izražavanja, ali i o poreklu i uticajima na kulturu našeg naroda. Cilj nam je i da veliki broj nastavnika uvede našu aplikaciju u nastavu, pre svega u sedmom i osmom razredu osnovne i u srednjim školama, kao jedno od korisnih interaktivnih sredstava putem kojeg će osnovci i srednjoškolci učiti na novi i originalan način.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Aktivnosti su uglavnom usmerene na stvaranje kvalitetne baze podataka, starih reči, kreiranje zanimljive aplikacije za učenje starih reči i izraza, kao i približavanje aplikacije što većem broju korisnika čime bismo poboljšali komunikaciju, pre svega među mladima, a ujedno i zaštitili kulturno nasleđe i raskoš našeg jezika. Tim profesionalaca će biti zadužen da napravi analizu i nađe najbolji način na koji bi se realizovala ideja o prikupljanju reči koje su u manjoj upotrebi ili vremenom delimično zaboravljene. To podrazumeva korišćenje najboljih metoda i alata na internetu koje će dati najbolji odziv učesnika (Facebook konkurs ili drugi interaktivni način razmene informacija) . Mlađi članovi našeg tima koriste internet rešenje radi prikupljanja materijala za bazu podataka sa svim elementima baze (tabele, relacije, upiti), koju kreiraju profesionalci baš kao i samu aplikaciju. Takođe, i kroz javnu anketu, tim Divanologije će imati priliku da, na početku realizacije, prikupi od prolaznika reči koje predlažu za bazu podataka manje korišćenih reči našeg jezika. Stručnjaci u oblasti poznavanja srpskog jezika će u međuvremenu izvršiti analizu prikupljenih materijala. Onda kreiramo aplikaciju koja će biti interaktivna, zanimljiva i moraće da dozvoljava ne samo igru i učenje, već i unos novih reči. Svako ko želi da testira svoje poznavanje jezika moći će to da uradi rešavajući kvizove na našoj aplikaciji, povezujući reči sa objašnjenjima, pronalazeći skrivene reči, ili kroz takmičenje. Za promovisanje projekta smo predvideli kreiranje internet platforme na kojoj će biti opisane aktivnosti projekta, kao i omogućeno korišćenje applikacije (download). Osim internet platforme, u okviru medijske promocije, planirana je pres konferencija, kao i promocija koja će se obaviti prilikom poseta našeg tima školama Niškog okruga. Jedna od bitnih aktivnosti vezanih za promociju je i predstavljanje projekta i aplikacije na festivalu Nauk nije Bauk, aprila meseca 2017. godine. Planiramo da organizujemo i javnu prezentaciji u kojoj će učestvovati predstavnici škola Niškog okruga, a o stavu učesnika projekta o uspešnosti projekta informisaćemo se putem evaluacije koja nas očekuje na kraju.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija