”DNK-dečji naučni klub”
Centar za razvoj obrazovanja ''Planeta''
”DNK-dečji naučni klub”
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Centar za razvoj obrazovanja ''Planeta''
Projekat u 250 reči
Dečji naučni klub (DNK) je letnja školica za decu tj. program naučno-edukativnih i istraživačkih radionica, koji ima za cilj da kod dece razvija ljubav prema nauci i istraživanju sveta koji ih okružuje. Naučno-istraživačke radionice omogućile bi deci kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz interesantne naučno-popularne sadržaje, u toku letnjih meseci, za vreme školskog raspusta. DNK je jedan vid podsticanja deca da učestvuju u vannastavnim aktivnostima, u periodu kada nema škole, on je prostor gde deca mogu da ispolje svoje sklonosti ka bavljenju naukom i razvijaju, odnosno produbljuju ljubav prema nauci i istraživanju.
Doprinos projekta široj zajednici
Svi građani Sombora svedoci su toga da na somborskim kupalištima, štrandu i bazenu, gotovo da nisu zastupljeni nikakvi edukativni programi za decu. U toku letnjih meseci na ovim kupalištima boravi ogroman broj deca svih uzrasta, često bez nadzora roditelja, a ista deca nemaju velike mogućnosti da kvalitetno provedu slobodno vreme, izuzimajući sportske sadržaje koji su uvek pristuni. Sa ovim se problemom suočavaju se i roditelji, koji bi bili zadovoljni ukoliko bi znali da su njihova deca zaokupljena interesantnim sadržajima. Verujemo da je to odličan doprinos našoj zajednici, s obzirom da je jako mali broj dece u prilici da kvalitetno letuje (putovanja, kampovi), te s toga želimo da našim najmlađim sugrađanima obogatimo letnji rapust. Već imamo podršku grada Sombora za realizaciju ove ideje kao deo programa ''Programi za decu'', a već smo do sada sarađivali na nekoliko omladinskih inicijativa sa predstavnicima sportskog centra u čijem vlasništvu su Štrand i Bazen. Očekujemo da se građani Sombora zainteresuju za ovaj projekat, kako bismo svake sledeće godine nadogradili aktivnosti, obogatili ih i privukli što veći broj dece.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naša letnja naučna školica bila bi nešto novo, što se po prvi put realizuje u Somboru. Naučne radionice na kupalištima, otvorenog tipa, svakog vikenda u junu, julu i avgustu bile bi super način da dece provedu kvalitetno svoje slobodno vreme i da razvijaju ljubav prema nauci od najranijih dana. Kako više ne bismo zavideli deci iz većih gradova na bogatstvu sadržaja koji se pružaju deci tokom cele godine, i kako bismo ove sadržaje učinili dostupnim i deci iz Sombora i okolnih sela, želimo da i ova deca imaju mogućnost da uče i da se druže uz naučno-popularne sadržaje u svom gradu. Ono što je zaista super, jeste da je učešće besplatno i namenjeno svoj deci! Neće biti potrebna posebna prijava za učešće, nego će se deca uključivati u radionice na licu mesta, na kupalištu, pošto će školica biti postavljena ispod šatora na otvorenom. Ono što je takođe super, veliki broj dece biće deo ovog programa (ako bude prosečno 50 dece po radionici, kroz 13 radionica preko 600 dece prošlo bi program!)
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Ukoliko realizujemo naš projekat, gradsko kupalište će postati prepoznatljivo po letnjoj naučnoj školici, roditelji će rado i dovoditi i puštati decu na kupalište, znajući da će im vreme biti zaokupljeno kvalitetnim naučno-popularnim sadržajima. Dugoročno gledano, verujemo da će naš projekat postati prepoznatljiv i u drugim sredinama, te da će deca i mladi dolaziti u toku leta u našu naučnu školicu. Svakako da želimo da decentralizujemo kvalitetne sadržaje i priuštimo ih deci i mladima i u malim gradovima, pri čemu roditelji ne moraju da izdvajaju nikakva finansijska sredstva da bi njihova deca kvalitetno provela svoje slobodno vreme. Rezultati nakon realizacije projekta bi nam bili smernica za dalje unapređenje i finansiranje projekta.
Osnovni cilj projekta
DNK (Dečji Naučni Klub) ima za cilj kvalitetno provođenje slobodnog vremena dece uz naučno-edukativne saržaje koji će kod njih razvijati istraživački duh i ljubav prema nauci.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. promocija aktivnosti Dečjeg naučnog kluba u medijima (tokom celokupnog trajanja projekta oglašavaćemo se putem somborskih novina, lokalne televizije i društvenih mreža) 2. promocija aktivnosti DNK putem 3 javne akcije-tokom akcije delili bismo flajere sa ištampanim programom i datumima realizacije radionica Dečjeg naučnog kluba (jedna akcija predviđena je za kraj maja, druga za kraj juna i treća za kraj jula) 3. Odnošenje postera u svaku školu u Somboru direktno, a u okolne seoske škole poslali bismo putem pošte poster, kako bi se deca, zaposleni i roditelji informisali o naučnoj školici 4. otvaranje poziva za volontere -volonterska pomoć potrebna nam je za pripremanje prostora (šatora, stolova, stolica i dr.), kao i za brigu o bezbednosti dece i promociji programa na kupalištima. 5. postavljanje učionice na otvorenom-pripremanje prostora za izvođenje naučno-edukativnih i istraživačkih radionica. 6. realizacija naučno-edukativnih radionica podrazumevaće izvođenje interaktivnih ogleda, eksperimenata i drugih zanimljivih sadržaja. Radionice će se sprovoditi svake subote tokom juna, jula i avgusta meseca tj. ukupno bi bilo minimum 12-13 radionica. Radionice će voditi nastavnica fizike Sanja Balać i nastavnica biologije Ena Horvat (koja je i član projektnog tima), koje bi bile angažovane od početka do kraja trajanja letnje naučne školice i koje će osmisliti celokupni program školice. Po potrebi pridružiće im se i zainteresovane kolege, nastavnici prirodne grupe predmeta, iz škole u kojoj radi nastavnica Sanja. 7. evaluacija uspešnosti projekta-uspešnost projekta ćemo proceniti na osnovu broja učesnika koji će proći kroz letnju naučnu školicu. Kroz evaluacione listiće, prilagođene dečjem uzrastu.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija