Dodirni kulturu!
Kulturan tim
Dodirni kulturu!
95
Faza programa: Finale Centrifuge


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Kulturan tim
Projekat u 250 reči
Živimo u prebrzom svetu tehnologije i konstantnog napretka u kom ljudi koriste mobilni telefon za svaku sitnicu. Neupitno je govoriti o značaju svih sitnih, ali brzih funkcija koje nam mobilni telefon, i njegove aplikacije pružaju, ali ono što se stalno postavlja pitanje - koliko nas on otuđuje od drugih ljudi, ali i zaista praćenja svih dešavanja oko nas sa punom pažnjom? Zamislite kako šetate gradom sa društvom i razmišljate, dogovarate se gde biste danas mogli na piće (20. put u poslednjih 20 dana), ali shvatate kako su kafe i šejkovi ono na šta vam najviše novca i vremena odlazi... U tom trenutku, u samom centru Beograda, nailazite na zanimljivi veliki touchscreen panel na kom piše 'Dodirni kulturu / Touch the culture'. Privlači vam pažnju jer, radoznalost je i mačku ubila, stiskate ekran, a pred vama se ukazuje aplikacija koja vam nudi jednostavan prikaz svih kulturnih dešavanja, institucija, ustanova ali i skrivenih istorijsko-kulturnih mesta, toliko blizu vama, a da niste ni znali za njih. Stiskate još jednom, otkrivate gde sve možete da odete i kakve zanimljive manifestacije, projekcije i predstave možete pogledati u gradu, ali vam pored nekih mesta stojih i ključić koji vam, kada ga stisnete, otkriva u slikama, pričama i videima 'skrivena' gradska mesta gde su nekada stvarali naši najveći umetnici, oni ljudi koji su krojili sva ova mesta koja MORAMO POSETITI i videti šta je to što nam ona nude. Taj touchscreen panel... to je naš projekat! :)
Doprinos projekta široj zajednici
U Beogradu postoji ogroman broj ustanova i domova u kojima su stvarali srpski, ali i gostujući umetnici. S obzirom na to da se ljudi stalno 'žale' kako nema dovoljno kulturnih sadržaja, ali i uz to da malo koje od ovih zdanja danas uživa slavu koju zaslužuje, želimo da ljudima koji žive i posećuju Beograd obrazujemo i informišemo o postojanju kulturnih sadržaja u Beogradu. Ljudi su danas naviknuti na gotov proizvod i nije veliki broj onih koji će ići redom i pretraživati istorijske i zanimljive činjenice o kulturnim zdanjima, ali ni ići redom i pretraživati ponaosob sva kulturna mesta koja nude neko kulturno dešavanje. E, tu je naš touchscreen panel koji će ljudima biti 'ispred nosa', a na kom će imati mogućnost da nađu i ono što ih interesuje i ono što ne znaju da ih interesuje. Sa ovim panelom želimo da na vrlo jednostavan i vidljivo 'agresivan' način upoznamo ljude sa dešavanjima kulturnog karaktera, ali i sa kulturnim institucijama i ustanovama i njihovom istorijom.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ako se prisetimo izgleda Kulturnog centra Beograd od pre 7-8 godina, možemo doći do slike da je na 'gornjoj' strani, okrenutoj prema Knez Mihajlovoj ulici bio postavljen upravo ovakav touchscreen koji su ljudi koristili da pretražuju upravo kulturna dešavanja, zanimljive turističke lokacije i vremensku prognozu npr. Ta tabla imala je veliku vidljivost, čak i u to vreme, a ako se nadovežemo na to da su u velikim svetskim gradovima ovakve stvari sasvim normalne i krajnje korisne i što je najvažnije, korišćene, dolazimo lako do zaključke zašto je ovo SUPER ideja.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Kada realizujemo projekat u Beogradu, cilj nam je da kroz dalje razvijanje projekta i kroz saradnju sa drugim gradovima (pre svega gradskim vlastima i institucijama koje se bave kulturom) iste panele i touchscreen tv-ove postavimo i u drugim gradovima Srbije. S obzirom na to da je i ceo biznis plan FilterApp aplikacije širenje i na 3 do 7 gradova i regija Srbije, uvezivanje ova dva projekta je samo po sebi logično i prate se. Uticaj na zajednicu nam je ujedno i glavni cilj, tako da taj upravo ide opisan kroz sledeću stavku.
Osnovni cilj projekta
Ovim projektom otključavamo neke skrivene teme i skrivene likove i priče iz kulturnog života, te smatramo da bi samim saznavanjem tih stvari zajednica dobila neko novo znanje koje lebdi u vazduhu i nije dovoljno otkriveno, ali ni prikazano. S obzirom na to da je plan da touchscreen panel bude postavljen na jednoj od nekoliko predloženih dobrih, vrlo prometnih lokacija, istraživanja eminentnih stručnjaka iz Amerike i sa fakulteta koji se bave društvenim naukama, i primeri iz prakse su pokazali da ovakve stvari približavaju ljude jer zajedno sprovode neku akciju (pretražuju kulturna dešavanja, čitaju priče, odlaze zajedno u potragu za skrivenim mestima...), ali i povećavaju interakciju kako na samom licu mesta, tako i indirektno kasnije kroz sekundarne grupe. Osnovni cilj je povezivanje ljudi kroz kulturne sadržaje jer smo kroz istoriju uvek učili da postoje tri glavne stvari koje određuju naš identitet - porodica i sve ono što potiče iz nje, istorija vaše zemlje i kultura i društva koje u njoj živE. Pošto su brojne 'prave' vrednosti izgubljene, a možda pre i zaboravljene, želimo da pokušamo da neke od njih vratimo, i to baš na 'bezobrazno' inovativan i moderan način.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Uporedo ćemo pristupiti: 1. prikupljanju zanimljivih sadržaja (tekstualnih i vizuelnih) o skrivenim domovima i kulturnim zdanjima i 2. programerskoj implementaciji aplikacije na ovu vrstu ekrana 3. zatim ćemo arhitektama i dizajnerima iz tima dati prostor da osmisle izgled cele postavke 4. testiraćemo panel kroz ranije dogovorenu saradnju sa kompanijom IDEA/Mercator 5. Na društvenim mrežama ćemo pokrenuti dve kampanje za puštenjae u rad panela - jednu pre puštanja, jednu od dana puštanja 6. Kroz ranije ostvarenu saradnju sa kulturnim ustanovama i domovima dogovrićemo zajedničku međusobnu promociju


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija