Dramimo zajedno
CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Dramimo zajedno
314
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Projekat u 250 reči
Mladi danas odrastaju u visoko takmičarskom društvu koje od njih stalno očekuje da budu najbolji i da se bore za resurse u društvu. Zbog toga stalno osećaju pritisak – pritisak društva, svoje porodice, ali i pritisak koji sami sebi stvaraju, stalno preispitujući svaki svoj korak i svaku svoju odluku. Svaki treći srednjoškolac ima probleme sa emocijama, vršnjacima ili probleme ponašanja u stepenu u kom mu je potrebna dodatna podrška, a svaki deseti ima kliničke simptome. Mi želimo da budemo tu za mlade. CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine već šest godina radi na jačanju emocionalnog i socijalnog razvoja dece i omladine i do sada je preko 6.000 mladih prošlo kroz naše programe. Kroz projekat Dramimo zajedno želimo da pomognemo mladima da, kroz interaktivnu predstavu kreiranu od njihovih priča, preispituju sebe i druge i jačaju svoje lične snage. Želimo da pokažemo da mladi mogu, znaju i smeju. Kroz seriju radionica sa grupom mladih bi kreirali predstavu od njihovih ličnih priča, koju bi oni igrali u srednjim školama. Srednjoškolci u publici bi tokom i nakon predstave imali prilike da jačaju svoje kritičko mišljenje, samopouzdanje i sigurnost u sebe i veru da je rešavanje različitih problema u njihovim rukama. Celu priču pratiće i onlajn kampanja na kojoj će se čuti glas i dileme mladih, i saveti za rešvanje izazovnih situacija. Za kraj projekta igrali bismo predstavu i za širu zajednicu u Domu omladine Beograda, kako bi svi imali prilike da se upoznaju neposredno sa rezultatima našeg rada.
Doprinos projekta široj zajednici
Društvo će dobiti aktivne, misleće mlade. Mlade sa samopouzdanjem, osnažene da reaguju. Mladi će čuti za alternativne načine reagovanja. Problemi sa kojima se mladi suočavaju će postati vidljiviji. Iako je fraza „mladi su naša budućnost“ možda izlizana ona je i te kako istinita. Mladi jesu naša budućnost i oni će u jednom trenutku biti donosioci velikih odluka i vođe našeg društva. Tu budućnost odrediće sadašnjost u kojoj žive. U sadašnjem trenutku oni su ti koji će izabrati da reaguju ili da se sklone, uzmu ili odbiju, da se odvaže ili sakriju, da veruju ili odustanu. Oni su ti koji će pomoći ili se rugati, koji će se boriti, motivisati, pružiti podršku, osnažiti nekog, verovaće u nekog i sve to uticaće na njih, neku drugu mladu osobu ili nekog drugog čoveka. Oni će biti onaj kamenčić koji će pokrenuti odron promena.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je Superste jer: Fokus je na osnaživanju mladih. Mladi pričaju o svojim problemima. Mladi prave predstavu o problemima i dilemama sa kojima se susreću. Mladi igraju predstavu pred drugim mladima. Mladi diskutuju sa mladima o mogućim rešenjima, savetima, promenama. Mladi pružaju podršku jedni drugima. Mladi misle. Mladi su aktivni. Mladi su super.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije projekta ćemo nastaviti da radimo sa mladima. Kroz različite pristupe, treninge i radionice ćemo ih osnaživati da budu tu za sebe, ali i jedni za druge. Verujemo da će predstava izazvati aktivizam mladih, da će se više negovati pozitivni vršnjački odnosi, da će se popraviti klima u školi, da će doći do smanjenja problema ponašanja u zajednici, da će škola i okolina postati bezbednije okruženje, da će se mladi dalje angažovati oko bavljenja problemima o kojima odrasli samo pričaju.
Osnovni cilj projekta
Unapređivanje veština mladih za reagovanje u problemskim situacijama - želimo da mladi budu sigurniji u sebe i svoje odluke i da shvate da uvek postoji alternativa, druga opcija kako mogu da reaguju i/ili pruže podršku drugome.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Pripremne aktivnosti – Organizovanje radionica, dogovori sa školama i nabavka materijala za rad. 2. Radionice sa mladima – Sa postojećom grupom mladih ćemo kroz razvojni teatar i dramske radionice doći do ličnih priča i tema/problema kojima žele da se bave. Od tih ličnih priča stvaraćemo scene, a zatim i predstavu. 3. Izvođenje predstava – izvešćemo ukupno šest predstava. Pet u srednjim školama, i jednu u Domu omladine Beograda za širu zajednicu. 4. Onlajn kampanja – paralelno sa celim projektom vodićemo i online kampanju na društvenim mrežama - pisaćemo kakve savete smo dobili, šta su mladi predložili, šta smo naučili i postigli. Snimaćemo videe i fotografisati. 5. Promocija - tokom celog ovog projekta ćemo na sva zvona pričati šta radamo, kako radimo, sa kime radimo i zašto radimo.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija