Dušan Mitić – Video
Душан Митић
Dušan Mitić – Video
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Želim da zajedno stvaramo kratke filmove, koji će predstavljati mlade i uspešne ljude, njihove ideje i akcije. Filmovi će biti motivacija drugim mladim ljudima u preduzimanju prvih koraka ka realizaciji svojih ideja.