Edukativno pozorište
Udruženje građana Umivanje
Edukativno pozorište
615
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje građana Umivanje
Projekat u 250 reči
Edukativno pozorište je metoda edukacije o socijalnim temama putem pozorišta. Budući da u osnovnim i srednjim školama Novog Sada ne postoji aktivna nastava o socijalnim temama koja bi doprinosila razvoju celokupne ličnosti učenika, ovaj projekat je osmišljen kako bi poboljšao kvalitet života mladih ljudi. Metoda se sastoji od predstave i interaktivnih edukativnih radionica (metoda Forum teatra). Predstavom “Rekonstrukcija” koja će nastati po istoimenom tekstu Staše Bajac, nagrađenim Assitej nagradom za najbolji dramski tekst za mlade , publici, odnosno mladima mi ćemo pružiti mogućnost sagledavanja vršnjačkog odnosa i problema sa kojima se suočavaju, kao što su spoznaja seksualnosti, promiskuitet, konzumacija opojnih sredstava, bivstvovanje u lošem društvu i posledice istog po život mladog čoveka i njegovu okolinu. Nakon završetka predstave započećemo rad na interaktivnim radionicama, gde će publika moći da postavlja pitanja likovima koje su gledali u predstavi kako bi dobili iskrene odgovore i razloge o postupcima i načinima koje su izabrali u prikazanim situacijama. Na ovaj način stvaramo dijalog sa publikom koja postaje aktivni učesnik, i u trenutku kada veruju da imaju rešenje za određenu situaciju mogu izaći na scenu i uz pomoć glumaca promeniti tok priče sa ponuđenim rešenjem. Sagledavanjem problema iz više uglova mi ih neposrednim načinom edukujemo o socijalnim temama, te tako ciljna grupa dobija vizualizaciju mogućnosti, gde svet nije prikazan kao crno-beli. Ideja ovog načina edukacije nije u tome da pokaže ispravan put, već da ponudi sredstva kojim svi mogući putevi mogu biti isplativi.
Doprinos projekta široj zajednici
Ovim načinom edukacije verujemo da mladima na konkretan način možemo pružiti lak način za celokupni razvoj njihovih ličnosti. Kroz atraktivnu predstavu na neposredan način pružamo im mogućnost sagledavanja situacija u kojima se često nalaze, a podstičući ih da budu aktivni učesnici predstave, otvaramo im prostor za isprobavanje života i donošenja odluka bez posledica. Ovim načinom imaju mogućnost svaki put iznova sa već postojećim znanjem isprobavati rešenja i time izabrati ono najbolje. Nudimo im prostor u kojem će kroz sagledavanje sveta oko sebe, razmenu iskustava, kroz druženje i zabavu učiti tu i sada. Verujemo da ćemo ovim načinom promeniti odnos mladih prema edukaciji koju nažalost često smatraju dosadnom. Edukacija treba da bude zabavna, da bude podsticaj za razvitak osobe, da oplemenjuje ljude i nudi širok spektar mogućnosti, a ne da nameće mišljenja, zastrašuje i ograničava. Verujemo da ovaj projekat može da doprinese obrazovnom sistemu grada Novog Sada i poboljšanju kvaliteta života i celokupne ličnosti učenika i studenata samim tim I njihove najbliže okoline, porodici, školi ili nekom drugom okruženju. Ovim načinom osim što edukujemo mlade o socijalnim temama takođe ih spajamo i upoznajemo sa kulturom u širem smislu, dakle ne samo pozorišnom.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovaj projekat čini jedinstvenim tim koji ga sprovodi, u kojem su svi akademski obrazovani za poslove koje ispunjavaju u okviru projekta. Celi sistem koji ovaj projekat obuhvata uključujući Forum teatar, prvi put će na ovim područjima sprovodit profesionalni akademski glumci što nam omogućava zahtevan kvalitet rada. Dramski tekst “Rekonstrukcija” mlade autorke Staše Bajac je i nagrađen Assitej nagradom s obrazloženjem da uverljivo i sugestivno prikazuje svet adolescenata u društvu poremećenih etičkih vrednosti te da odlično korespondira sa mladim ljudima kojima se drama obraća, prvi put će biti postavljen na pozorišne daske. Već spomenut kvalitet ovog teksta omogućava nam da tematiku vršnjačkih odnosa i socijalnih problema zaista prikažemo publici na konkretan i iskren način, izbegavajući etiketiranje pojedinaca čime bi stvorili suprotan efekat. Superste projektom čini ga činjenica da stvaramo jedinstveni prostor u kojem mladi mogu kroz igru isprobavati zamišljene situacije i pronalaziti rešenja bez ikakvih posledica. Doslovno im nudimo prostor za isprobavanje života, a budući da to radimo kroz vizuelnu umetnost, oni situacije i rešenja pamte kao slike koje ostaju pohranjene u njihovoj svesti. Super ga čini i mogućnost da učesnici sve to rade uz pomoć profesionalnih mladih glumaca.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da zajednica prepozna sistem edukacije koj može biti od velikog značaja. Ovaj sistem ne samo da uči ljude o socijalnim tematikama već ih povezuje sa kulturom, uči ih komunikaciji i pruža im kreativnu mogućnost za pronalazak svojih afiniteta. Želimo da zajednica ovaj sistem edukacije prepozna kao kvalitetan i potreban za društvo u kojem živimo.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj nam je da Edukativno pozorište zaživi kao način komunikacije mladih sa kulturom, obrazovanjem i socijalnim tematikama. Glavni cilj projekta je stvoriti tradiciju prikazivanja edukativnih predstava koje će svaki put iznova obrađivati aktivne teme i problematike i u skladu s tim biraće se određeni tekstovi, profesionalni glumci i biće namenjene određenoj publici raznih životnih dobi, te će uvek sarađivati sa strukom, odnosno profesionalcima, institucijama i udruženjima koja se bave određenim problemima i pitanjima. Želimo da se ovaj projekat sa svim njegovim aktivnostima odvija barem dva puta godišnje te da se učestalom prisutnošću u kulturi, obrazovanju i medijima dobije stalni prostor i sredstva za kvalitetnu održivost projekta.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
AKTIVNOSTI : · Upoznavnje građana Novog Sada sa sadržajem projekta putem medija, društvenih mreža, portala organizacija i institucija sa kojima se planira saradnja • Prikupljanje dodatnih sredstava od potencijalnih donatora i sponzora ( financijska sredstva, prostor, materijal…) · Rad na predstavi sa profesionalnim glumcima • Oglašavanje predstave- projekta i marketing ( flajeri, prezentacije, informativni punktovi, predstavljanje projekta školama, televizijskim, društvenim i kulturnim medijima, fakultetima) • Gledanje predstave (srednjoškolci i studenti) • Definisanje problema i podsticanje publike na moguća rešenja • Poziv učesnicima da se pridruže glumcima na sceni i ponude moguće rešenje problema • Prukupljanje utisaka nakon radionica
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija