Čitam jer sam bitan
Gramatolozi
Čitam jer sam bitan
391
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Gramatolozi
Projekat u 250 reči
Ideja našeg projakta je izrada android aplikacije koja olakšava usvajanje tehnike čitanja deci sa posebnim potrebama. Aplikacija uključuje učenje azbuke, potom izgovor slogova i reči, da bi u završnim nivoima korisnici bili u stanju da čitaju proste rečenice i jednostavne kraće tekstove. Nakon savladanog jednog nivoa, korisnici su upućeni na proveru znanja u vidu kviza. Tako će učenici na zanimljiv i originalan način sistematizovati usvojena znanja i stečene veštine. Aplikacija podrazumeva vizuelno, auditivno i verbalno angažovanje učenika. Na taj način aplikacija predstavlja moćno sredstvo, koje kroz igru deci olakšava savladavanje tehnike čitanja. Nivoi su koncipirani u skladu sa listom obrazovnih standarda koje propisuje Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja. Takođe, sadržina aplikacije je u skladu sa uzrastom korisnika. Ralizacijom projekta poboljšava se položaj dece sa posebnim potrebama.
Doprinos projekta široj zajednici
Sprovođenjem naše ideje želimo da decu sa posebnim potrebama uključimo u društvenu zajednicu. Savladavanjem tehnike čitanja biće u mogućnosti da ne zaostaju za svojim vršnjacima. Čitanje je osnov učenja, a mi želimo da im omogućimo da uče, da rade na sebi i da se maksimalno razviju. Takođe, smatramo da ćemo ovim projektom pokrenuti i društvo, te uticati na poboljšanje položaja dece sa posebnim potrebama. Očekujemo da ćemo na ovaj način unaprediti kvalitet nastave, kako srpskog jezika, tako i ostalih predmeta.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je Superste projekat, jer povezuje moderne tehnologije sa edukacijom dece sa posebnim potrebama. Želimo da im omogućimo lakše integrisanje u društvenu zajednicu. Smatramo da projekat doprinosi modernizaciji nastave i angažuje učenike da na zanimljiv, a njima prilagođen način, usvoje neophodna znanja. Slična ideja dosad nije realizovana na srpskom jeziku. Osim toga, ideja je da aplikaciju izrade učenici računarske gimnazije uz mentorstvo profesora sa Elektronskog fakulteta u Nišu. Pritom, ne treba zanemariti ni humanu stranu našeg projekta, koji podržava inkluziju i širi društvenu svest o ovom problemu.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon završetka samog projekta, korist od aplikacije je višestruka i dugoročna, jer se sa završetkom projekta ne završava njeno delovanje na društvenu zajednicu. Učenici sa posebnim potrebama postaju funkcionalno pismeni. Posebno bismo naglasili i humani karakter našeg projekta, jer verujemo da podstiče toleranciju, razumevanje i širi ideju da smo svi jednaki i da svi imamo ista prava na obrazovanje.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj našeg projekta jeste da učenici sa posebnim potrebama osnovnih škola savladaju tehniku čitanja, što će im omogućiti lakšu integraciju u društvenu zajednicu i dati mogućnost napredovanja u obrazovanju, jer je jezik osnovno sredstvo za realizaciju nastave svih predmeta.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Aktivno ćemo promovisati projekat putem društvenih mreža, trudeći se da sa projektom upoznamo što veći broj potencijalnih korisnika. Odradićemo i pilot projekat, u kome će učestvovati nekoliko osnovnih škola, kako bismo pre konačne verzije aplikacije poboljšali njen kvalitet. Organizovaćemo prezentacije u svim većim gradovima Srbije kako bi što veći broj roditelja i nastavnika srpskog jezika dobio informacije u vezi sa aplikacijom i načinom njene primene u nastavi. Sa projektom ćemo upoznati i širu akademsku zajednicu. Takođe, kontaktiraćemo i školsku upravu u Nišu, što predstavlja i prvi korak u priznavanju statusa nastavnog sredstva.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija