Interaktivna gramatika engleskog jezika
Dragan Kovacevic
Interaktivna gramatika engleskog jezika
675
Faza programa:

Interaktivna gramatika engleskog jezika ima za cilj da olakša učenicima osnovnih i srednjih škola učenje gramatike engleskog jezika uz pomoć zanimljivih video objašnjenja i interaktivnih vežbi koje će pratiti njihov učinak. Video objašnjenja će sadržati zanimljive animacije i ilustracije, kako bi na pojednostavljen način, na srpskom jeziku, učenici savladali gramatička pravila. Interaktivna gramatika bi bila podeljena na celine kako bi učenici na jednostavan način došli do željene oblasti, ali i hronološki usklađena sa gradivom svih većih izdavača na osnovu čijih udžbenika se uči engleski jezik u školama. Svako video objašnjenje bi posedovalo i propratnu interaktivnu vežbu, koja bi na interesantan način motivisala učenika da je uradi do kraja. Nastavnici će takođe imati koristi od online gramatike, jer će imali nastavno sredstvo koje na srpskom jeziku objašnjava gramatička pravila engleskog jezika, koja često učenicima znaju da budu kompleksna i teška za razumeti.

Značaj projekta za zajednicu
Mnogi ljudi, a posebno učenici, imaju poteškoće da savladaju gramatiku engleskog jezika. Pored nebrojeno mnogo gramatičkih objašnjenja na sajtovima na engleskom jeziku, postoji veoma mali broj objašnjenja na srpskom jeziku, a još manji broj interaktivnih online vežbi. Iako se u poslednjih desetak godina mnogo govori o uvođenju inovacija u nastavno-obrazovne procese kao i o implementaciji informacionih tehnologija kako bi učenici na što zanimljiviji način savladali gradivo, zbog nedostataka sredstava i znanja, do takvih pozitivnih promena je došlo u veoma maloj meri. Interaktivna gramatika engleskog jezika bi pomogla svima koji žele da na zanimljiv i jednostavan način savladaju gramatiku engleskog jezika, uz pomoć besplatnih interaktivnih online sadržaja. Realizacija ovog projekta bi omogućila učenicima svih osnovnih i srednjih škola da na jednom mestu nauče i izvežbaju gramatiku na zanimljiv i inovativan način, dok bi nastavnici engleskog jezika imali na raspolaganju dodatno sredstvo koje bi im pomoglo da učenici nauče engleski jezik. Takođe, u bolje opremljenim školama, nastavnici će ove sadržaje moći da koriste i u samom nastavnom procesu.