Izlaženje – pozorišna predstava
Izlaženje – pozorišna predstava
260
Faza programa:
Opis projekta

Projekat podrazumeva produkciju i izvođenje “site-specific“ pozorišne predstave po romanu srpske spisateljice Barbi Marković, od strane pozorišnih profesionalaca mladje generacije. Radnja romana je smeštena u svet klubova, elektronske plesne muzike i noćnih izlazaka. Da li je klabing način života ili samo faza u odrastanju i socijalizaciji velikog broja mladih ljudi? Kada se i zašto prestaje sa klabingom? Likovi ovog romana posmatraju svet koji ih okružuje, analiziraju ga i razlažu, iznova se pitajući vredi li i kako ostati u Srbiji. Kroz ispitivanje različitih formi pozorišnog izraza, a na aktuelnu temu odlaska/ostanka mladih u Srbiji i rezultirajućeg eskapističkog odnosa prema stvarnosti, nastaće pozorišna predstava koja ima za cilj da na direktan i prijemčiv način komunicira sa mladim ljudima kojima je pre svega namenjena; mesto realizacije projekta odabrano u skladu sa temom, klub „Dragstor“, nalazi se unutar sveta koji roman tematizuje, a istovremeno je etablirano i prepoznatljivo mesto na mapi gradskog života koje ima svoju brojnu publiku sačinjenu od ljudu koji pripadaju istoj demografskoj grupi kao i ciljna grupa pozorišne predstave. Ideja pozorišnog projekta „Izlaženje“ je da svakim segmentom bude u dijalogu sa vremenom i prostorom u kome nastaje, kao i ciljnom grupom o kojoj govori.

Značaj projekta za zajednicu
Osnovni cilj projekta „Izlaženje“ je otvaranje pitanja pozicije mladih u društvu kroz inovativni, atraktivni i komunikativni pristup. Literarni predložak u jezgru ovog projekta, roman „Izlaženje“, napisan pre gotovo deset godina kao generacijski krik, pokreće pitanja i otvara teme koje su i danas jednako aktuelne: perspektiva mladih ljudi, ambicija nasuprot intertnosti, pitanje odlaska u emigraciju nasuprot ostanka u svojoj zemlji, napetost i neizvesnost u kreiranju društvene pozicije. Institucionalna pozorišta nisu repertoarski usmerena na mlade ljude i njihove specifične probleme, pa je značaj ovog projekta za zajednicu i u njegovom doprinosu razvoju i podmlađivanju publike. Predstava se temom, načinom produkcije i strategijom komunikacije neposredno obraća mladima. Projekat povezuje savremenu pozorišnu i književnu scenu i otvara novi prostor za scenske umetnosti u Beogradu, istovremeno afirmišući održiv model pozorišne produkcije koji nezavisnim i mladim umetnicima omogućava autorski pristup i rad nasuprot položaju stagnacije i nezaposlenosti.

Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija