Kampanja “Da li ste vi normalni?”
Udruženje Prostor
Kampanja “Da li ste vi normalni?”
105
Faza programa: Glasanje
Opis projekta

Udruženje Prostor od 2010. godine radi sa korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga i organizuje različite aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Od 2014. zahvaljujući Reformi mentalnog zdravlja, veća pažnja je usmerena na ovaj problem, ali kako udruženje Prostor već 5 godina radi sa ovom zanemarenom grupom stanovništva, smatramo da je podrška nedovoljna. Prepozanli smo da je kampanja ono što nedostaje kako bi se građani motivisali da pomognu svojim sugrađanima i omoguće stabilno pružanje ove usluge u zajednici. Aktivnosti: 1. Povezivanje sa predstavnicima Opštine Zvezdara i drugih opština radi motivisanja za učešće u kampanji; 2. Fandrejzing događaji koji će omogućiti da se servis i aktivnosti udruženja stabilno finansiraju i postanu održivi; 3. Uključivanje članova zajednice i lokalne samouprave, uspostavljanje veza za buduću saradnju; 4. Javni događaji i umetnički performansi; 5. Prodajne izložbe i sajmovi na kojima će biti izloženi radovi nastali na našim umetničkim radionicama kao i veliki broj proizvoda 6. Motivisanje uspešnih kompanija i preduzeća za In-kind donacije, uz podršku Opštine i Volonterskog servisa Opštine Zvezdara i šire 7. Marketinške aktivnosti; 8. Promocija modela ,,Mentalno zdravlje u zajednici“ putem promotivnog materijala, plakata i pozivnica za učešće u našim programima (u Domu zdravlja, mesnim zajednicama, kulturnim centrima i šire).

Značaj projekta za zajednicu
Podržavanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja kroz aktivnosti u lokalnoj zajednici, u skladu sa aktuelnom Reformom mentalnog zdravlja. Podizanje svesti javnosti na temu problema mentalnog zdravlja. Stvaranje održivog sistema za odvijanje aktivnosti udruženja Prostor u lokalnoj zajednici pri Opštini Zvezdara, aktivnim uključivanjem zajednice putem kampanje “Da li ste vi normalni?“ REZULTAT: Omogućavanje stabilnog servisa u zajednici-nastavak rada udruženja posvećenog korisnicima psihijatrijskih usluga. Veoma je važno ostvariti redovno funkcionisanje usluge namenjene osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Problem kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja rešava se kroz aktivnosti koje su usmerene na psihološko, ekonomsko i socijalno osnaživanje. Važna je i edukacija i informisanje javnosti o problemima mentalnog zdravlja, podizanje svesti i doprinos smanjenju marginalizacije kao i uključivanje što većeg broja građana, preduzetnika, volontera, umetnika, stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja u projekat. Sve aktivnosti u okviru kampanje „Da li ste vi normalni?“ podići će svest članova lokalne zajednice i šire javnosti, putem različitih događaja i povezivanja sa društveno odgovornim preduzećima i privrednicima. Na taj način ostvarila bi se stabilnost u finansiranju i održavanju usluga koje udruženje Prostor obezbeđuje ovim osobama od 2010.

Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija