KapuerISTI
Udruženje za društveno uključivanje Naše pleme
KapuerISTI
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje za društveno uključivanje Naše pleme
Projekat u 250 reči
KapuerIsti je inkluzivna grupa kapuere namenjena mladima koji žele da žive slobodni i prihvaćeni u društvu bez diskriminacije. U program ćemo uključiti 9 mladih pripadnika tipične populacije i 9 mladih sa poteškoćama u razvoju. Razvijamo metod zajedničkog treniranja kapuere i učenja brazilske muzike i plesova sa ciljem da svi učesnici budu osnaženi, da razvijaju kreativnost i samopouzdanje. Naše pleme je tim koji čine profesor muzike, filozof, glumci, dizajneri.. a predvodi ga defektolog sa iskustvom u radu sa decom i mladima sa višestrukim poteškoćama u razvoju i trener kapuere za decu i odrasle. Svi se preko decenije bavimo izučavanjem brazilske muzike i plesova i gajimo veliku ljubav prema veštini koja nam je podarila slobodu, još jednu porodicu, puno putovanja, brze reflekse i radost u svakodnevici. Besplatne radionice kapuere, muzike i plesa će se održavati u prostorijama Našeg plemena u Beogradu u jednom večernjem terminu tokom nedelje, terminu vikendom i praćene su mesečnom kreativnom radionicom psiho-socijalne podrške. Tokom radionica ćemo kreirati multimedijalni edukativni performans kojim ćemo široj publici predstaviti rad grupe i vrednosti poštovanja, tolerancije i zajedništva na kojima se zasniva.
Doprinos projekta široj zajednici
Iskustvom zajedničkog rada tokom projekta osnažujemo lidere promena u zajednici. Performans podstiče interkulturalni dijalog, raznolikost kulturnih izraza, rast tolerancije, pad rasizma i segregacije, inkluzivan je, podstiče kulturno i umetničko stvaralaštvo pojedinaca različitih predispozicija i specifičnih potreba i dostupnost kulturnih sadržaja. Razvojem medotologije rada primene kapuere, muzike, pokreta, teatra u radu sa mladima sa različitim poteškoćama doprinosimo razvoju stručne zajednice i stvaramo uslove da veći broj pripadnika marginalizovanih grupa bude uključen u društvo, ali i da društvo bude spremnije da ih prihvati.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Super verujemo da možemo da oformimo zajedničku grupu mladih sa izrazito različitim predispozicijama i specifičnim potrebama. Selekcija učesnika je zasnovana na ličnoj zainteresovanosti i sklonostima kako bi obezbedili istrajnost učesnika tokom trajanja projekta. Tim sastavljen od ljudi različitih polja stručnosti i oblasti obrazovanja predvođen iskusnim defektologom i trenerom kapuere na nenametljiv i kreativan način, uz pomoć pokreta, muzike i teatra pruža mladima podršku u procesu socijalizacije. Verujemo da zajedno možemo da iznedrimo nadahnut i poučan performans i da ga odigramo mnogo puta šireći radost i poruku da iako nismo isti, isto vredimo, na festivalima sa kojima imamo tradicionalnu saradnju Supernatural, Beogradski festival cveća i mnogim drugim. Za produkciju performansa imamo podršku Joelson Menezes (Forro Alabe), majstora kapuere, profesora afro-brazilskih plesova i perkusija i iskusnog pozorišnog glumca koji živi u Hanoveru.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Tokom projekta razvijamo novu metodologiju rada sa mladima sa poteškoćama u razvoju koju nakon pilot faze razvijamo u edukaciju za edukatore. Osnažujemo lidere promena u zajednici. Izradićemo edukativne materijale koji će biti dostupni na sajtu.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je formiranje inkluzivne grupe KapuerIsti i razvoj novog metoda edukacije mladih zasnovanog na vrednostima poštovanja, zajedništva, kreativnosti, slobode.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Projekat planiramo da realizujemo u tri faze. Prva faza tokom jula i avgusta podrazumeva pripremne i promotivne aktivnosti i to 1. izradu kampanje, pamfleta i plakata koji najavljuju projektne aktivnosti 2. održavanje prezentacija rada Našeg plemena na javnim mestima na kojima se okupljaju mladi na kojima ćemo deliti pamflete i pozivati mlade da nam se pridruže u projektu 3. uspostavljanje saradnje sa institucijama, organizacijama i mrežama koje rade sa mladima i/ili sa mladima sa poteškoćama 4. prikupljanje prijava i selekcija učesnika u projektu 1-15. septembra. Od 17. septembra kreće druga faza projekta pripremnom inkluzivnom radionicom u manjim grupama, koju slede 5. nedeljno po 2h, radionice kapuere (prve dve radionice za mlade sa poteškoćama u malim grupama, kako bismo se upoznali sa mogućnostima i specifičnostima svakog pojedinca, a od 1. oktobra će biti uključeni svi učesnici u projetku) 6. 1h nedeljno muzičke radionice, pevanje i sviranje afro-brazilskih perkusija 7. 1h nedeljno plesne radionice Samba de Roda i Coco de Roda 8. 1 mesečno 2h kreativne inkluzivne radionice psihosocijalne podrške. 9. Krajem aprila realizacija performansa koji proizilazi iz rada prethodnih meseci, sačinjen od elemenata kapuere, plesa, teatra potlačenih i brazilske mitologije, čiji je cilj preispitivanje vrednosti društva i da putem umetničkog doživljaja podstakne rast tolerancije, participaciju osoba sa invaliditetom u kulturno-umetničkom stvaralaštvu i angažovanju koje će motivisati druge u sličnoj situaciji da neguju aktivan i kreativan način života. Treća faza 3. Maj do 31. Septembra 2017. igranje performansa dva puta mesečno i nedeljne radionice u prostorijama udruženja, traženje načina da se projektne aktivnosti nastave, evaluacija, izveštavanje.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija