Knjige na točkovima
Udruženje Remiks
Knjige na točkovima
945
Faza programa:
Naziv tima
Udruženje Remiks
Projekat u 250 reči
Projektom je predviđeno napraviti pokretnu biblioteku, obilaziti nedovoljno razvijene mesne zajednice u Novom Sadu, škole u naseljima gde većinsku populaciju čine Romi, sela na teritoriji Novog Sada, Dečje selo u Sremskoj Kamenici, staračke domove gde bismo kroz višečasovno druženje čitali, razgovarali o knjigama, družili se sa mladim autorima koji bi predstavili svoje radove i popularizovali čitanje poezije i proze. Obilazak ovih mesta i druženje bili bi unapred dogovoreni sa utvrđenim mestom i vremenom dešavanja. Po završetku projekta knjige bi bile poklonjene Dečjem selu, staračkim domovima i nedovoljno razvijenim mesnim zajednicama. Projekat bi bio promovisan putem svih raspoloživih medija, društevnih mreža i putem plakata i flajera. Predviđeno je da se knjige pribave kroz donacije građana/ki na određenim punktovima. Građane/ke bi animirali putem društvenih mreža i medija da doniraju knjige, kao i da se priključe aktivnostima i da na taj način aktivno učestvuju u društvenom životu zajednice. Ukoliko odziv građana/ki ne bude dovoljno dobar za donaciju knjiga, obratićemo se izdavačima za donaciju i bibliotekama da ustupe određene naslove za javno čitanje. Knjige na točkovima će pomoći ljudima da se socijalizuju, da razviju i neguju čitalačke navike, mlade da ohrabri da pišu…Lokacije koje su odabrane za realizaciju su mesta gde čitalačke navike nisu dovoljno razvijene, gde postoji potreba za aktivnostima koje će obogatiti život učesnika/ca, gde knjige nisu dostupne u velikom broju. Druženje podrazumeva čitanje odlomaka, pesama, razgovor o knjigama, promociju mladih autora uz čaj, kafu, sok, keks u pozitivnoj i podsticajnoj atmosferi. Odabir tekstova za čitanje bio bi prilagođen uzrastu učesnika/ca.
Doprinos projekta široj zajednici
Doprinos je višestruk. Pre svega animirali bi građane/ke da aktivno učestvuju u društvenom životu zajednice kroz donaciju knjiga, učešće na druženjima i/ili volontiranjem tokom čitalačkih druženja. Projektom će se unaprediti čitalačke navike kod učesnika/ca svih uzrasta, podsticati čitanje, biće promovisani mladi autori, animirali bismo stanovnike jedne mesne zajednice da razmenjuju knjige i da se druže, obogatili bi svakodnevicu ljudi koji borave u staračkim domovima.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat poput ovog ne postoji na teritoriji Srbije, a uključio bi veliki broj satnovnika/ca Novog Sada kako kroz donaciju knjiga tako i kroz učešće na čitalačkim druženjima.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Učesnici/e bi bili motivisani za dalja druženja, razmenu knjiga, čitanje, doniranje knjiga mestima gde su potrebne, učlanjenje u gradsku biblioteku. Učesnici/e bili bi edukovani u oblasti književosti , bile bi kreirane čitalačke navike kod dece, mladih i starih, kao i prošireni vidici i interesovanja učesnika/ca. Projekat “Knjige na točkovima” mogao bi da zaživi i u drugim mestima kao primer dobre prakse.
Osnovni cilj projekta
Podsticati aktivizam, socijalizaciju i čitalačke navike u Novom Sadu među populacijom dece, mladih i starih kroz tematska čitalačka druženja na mestima koja nemaju dovoljno dobre uslove za to u poslednjem kvartalu 2016. godine.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Pripremne aktivnosti-kreiranje vizuelnog identiteta projekta i štampanog materijala, informisanje zajednice o projektu kroz medije, društvene mreže, plakate i flajere, prikupljanje knjiga kroz donacije građana/ki i izdavača, obilazak lokacija gde bi bila čitalačka druženja i zakazivanje termina uz anketiranje ciljne populacije o interesovanjima radi odabira knjiga za druženja, nabavka osveženja, evidentiranje zainteresovanih građana/ki za volontiranje na čitalačkim druženjima, potpisivanje sporazuma o saradnji sa Udruženjem “Prevent” koje će ustupiti kombi za pokretnu biblioteku. Trajanje: septembar -oktobar2016. Čitalačka druženja-angažovanje mladih autora za učešće na čitalačkim druženjima, odabir knjiga za javno čitanje u skladu sa uzrastom učesnika/ca, nabavka osveženja za čitalačka druženja, realizacija minimum 10 čitalačkih druženja. Trajanje: oktobar-decembar 2016. Promocija projekta-promocija projekta kroz medijska gostovanja, saopštenja, kroz društvene mreže, plaćene reklame na društvenim mrežama, postavljanje plakata i podelu flajera sa informacijama o terminima i mestu čitalačkih druženja. Trajanje: septembar-decembar 2016. Evaluacija-interna evaluacija o napretku projekta kroz redovne sastanke tima i podnete izveštaje o realizaciji aktivnosti. Trajanje: septembar-decembar 2016. Izveštavanje-mesečno izveštavanje članova projektnog tima; izveštavanje donatora u traženoj formi. Trajanje: septembar-decembar 2016.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija