Ko ima druga, ima sve
Ko ima druga, ima sve
0
Faza programa:
Naziv tima
Drugarstvo
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Mi smo tim koji čine tri pedagoga. Kroz svakodnevni kontakt sa učenicima i kao radnici škole koja je dobitnik Svetosavske nagrade u oblasti inkluzivnog obrazovanja i jedna škola u jugoističnoj Srbiji koja je model škola u oblasti inkluzivnog obrazovanja, želeli bismo da realizujemo projekat na temu „Diskriminacija među vršnjacima“. Iako smo dobitnici svih tih nagrada uviđamo da se i dalje javlja potreba za dodatnim aktivnostima koje će biti usmerene kako na učenike naše tako i na učenike škola u okolini, a koje će za cilj imati unapređivanje komunikacije, međuljudskih odnosa, razvijanje saradnje, izbegavanje sukoba. „Diksriminacija među vršnjacima“ sprovele bi u vidu radionica, prikazivanja prezentacija, predavanja i zabeležile bi na kraju jednim kratkim filmom o interkulturalnosti među
vršnjacima u Nišu i okolini. U planu je pravljanje sajt koji ćemo redovno ažurirati i koji će pratiti aktivnosti u okviru projekta. U planu je saradnja sa više osnovnih škola iz Niša i okoline.
Možda nije prvi projekat koji se bavi ovom temom, ali je zasigurno jedan od veoma bitnih za unapređivanje života redovnih inkluzivnih učenika u jednoj sredini.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
U većini škola su organizovani seminari o diskriminaciji na osnovu novog pravilnika, ali praksa pokazuje da nastavnici nemaju dovoljno vremena da to znanje prensu na učenike. Nekada i diskriminatorno ponašanje ostane u zidovima učenionice jer se nema vremena da se to reši.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Kontakt sa različitom decom, uticao je na nas, da im pružimo više samopouzdanja (vetar u leđa). Svaki dobar rezultat, dečiji osmeh, pokazao je da ne treba odustati već im pružiti što više.


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija