Kultura ishrane adolescenata
Slow Food Revolution
Kultura ishrane adolescenata
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Slow Food Revolution
Projekat u 250 reči
Na osnovu istraživanja spovedenim u drugim zemljama utvrđeno je da su adolescenti rizična grupa za nastanak gojaznosti i drugih hroničnih nezaraznih bolesti koje se dovode u vezu sa nepravilnom ishranom. Cilj projekta je da se utvrdi trenutno stanje navika u ishrani adolescenata i da se putem edukacije adolescenata i njihovih roditelja usvoje pravilne navike u vezi sa ishranom, i da se izvrši uticaj na modele ponašanja i stavova vezanih za način ishrane i fizičku aktivnost ciljne grupe.
Doprinos projekta široj zajednici
Sprovođenjem plana projekta očekujemo pozitivan uticaj na formiranje zdravih stavova i oblika ponašanja adolescenata u vezi sa ishranom, kao i podizanje svesti roditelja da utiču na formiranje zdravih navika svoje dece u vezi sa pravilnom ishranom.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovakav projekat do sada nije rađen u Srbiji. Takođe, članovi tima ovog projekta su mladi, entuzijastični, obrazovani naučnici, koji su voljni da sprovedu ideju u delo. Naš plan je da utičemo na uvođenje modela ponašanja.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Utisci su usmereni ka edukaciji o značaju izbegavanja brze hrane i ranog usvajanja pravilnih načina ishrane koji će primenjivati tokom celog života.
Osnovni cilj projekta
Pozitivan uticaj na formiranje zdravih stavova i navika i modela ponašanja adolescenata u vezi sa pravilnom ishranom.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Utvrđivanje trenutnog stanja (upitnicima) na manjoj populaciji adolescenata a zatim pristupamo analizi šire populacije adolescenata kao i dece školskog uzrasta u cilju prevencije problema nastalih kao posledica nepravilne ishrane. 2. Organizovanje predavanja, prezentacija praktičnih primera (case study) i radionica: -tematski školski čas -tematski roditeljski sastanak -tematske akcije u okviru zdravstvenog vaspitanja (dan bez grickalica, dan brze hrane, dan pešačenja, nedelja promocije pravilne ishrane). 3. Edukacija roditelja- zadatak odraslih je da nauče decu da naprave dobar izbor (da biraju hranu koja je dobra za njihovo zdravlje) 4. Podizanje svesti odgovornih ustanova i organa (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)- pokretanje inicijativa kojima bi se sprovela nova pravila o zabrani poslovanja fast food restorana u blizini škola.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija