Link do Znanja
EduForce
Link do Znanja
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
EduForce
Projekat u 250 reči
Konzmenski i brz način zivota daje nam na gotovo već utabane puteve kojim nam ne nude puno prostora već samo da ponavljamo ono što su već učinile druge generacije. Današnja civilizacija sve više vapi za ljudskim bićem koje je kreativno, inovativno i koje je pronalazač. Zato je naš eventualni program za svoj cilj ima usmeriti, uvežbati te naučiti decu da kritički promišljaju sebe i svet oko sebe. Da bi tako šta bilo moguće potrebno je početi raditi sa decom od najranijeg doba kada deca postaju sposobna za takvu vrstu razmiljanja, a kada, s druge strane, njihovi umovi nisu još formirani i odrenjeni u nekom smeru.Uključivanjem djece u filozofske diskusije, možemo kod djece razviti tehnike mišljenja i promišljanja kroz teme koje su njima poznate i prihvatljive. Deca su po prirodi brbljivi, oni opisuju, zapitkuju i raspravlju skoro sve vreme na njima svojstven način nesvesno razvijajući svoju malu filozofiju. Takav njihov razgovor upravo postiče razvoj njihovog mišljenja, dovodi ih do rasuđivanja, dokazivanja, traženja uzroka, objašnjenja događaja, struktura i smisla njihovog iskustva. Upravo na tom nivou filozof pokušava s decom raspravljati o filozofskim problemima. U radionicama za decu obrađuje se mnoštvo tema, kao što su: prijateljstvo, vrijednosti, hrabrost, mudrost. Dakle, projekat podrazumeva organizovanje radionica u školi ili nekom drugom prostoru za decu gde će se obrađivati se mnoštvo tema, kao što su: prijateljstvo, vrednosti, hrabrost, mudrost čija će se dublja analiza tražiti u basnama, pričama, pesmama i svim drugim naizgled običnim stvarima na koje se inače ne obraća pažnja. Ovakav pristup ima da omogući deci da se trgnu i prošire svest o stvarima i svetu oko sebe i da stvari treba da sagledaju iz više uglova.
Doprinos projekta široj zajednici
Ciljna grupa našeg projekta su deca u osnovnoj školi prvenstveno 3. i 4. razred s tim da se ne ograničava na tu dob već poziva sve mlade osobe koje su zainteresovane da se pridruže ali primarno u osnovnoj školi. Razlog tome je što u toj dobi deca, odnosno mladi tek dobijaju svest o moralu, prijateljstvu, razumevanju za druge osobe i kritičkom razmišljanju. To je temelj na kojem bi našu ciljnu grupu usmeravali da se umno usavršavaju u pravcu stvaranja naprednijeg razmišljanja. Naravno, ovakav program bi bio prilagođen njihovoj dobi tako da se ideja o “proširivanju svesti“ približi i razume u potpunosti. S tim dolazimo do koristi od koje beneficira mlada osoba koja bi sa novostečenim znanjem mogla da to prenosi i na druge ljude a samim tim širi ideju o verodostojnim moralnim vrednostima. Dakle, naglasak je na unapređenju svesti i kritičkog razmišljanja kod mladih osoba a dalekosežnost pozitivnog efekta toga govori sama za sebe.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Jedinstveno je to što imamo mogućnost da pružimo našem društvu inovativno rešenje za uklanjanje određenih poteškoća u primeni obrazovanja, a koje ima dugoročni efekat na lice koje se edukuje kao i na društvo u kojem edukovano lice može da doprinese i ostvari pozitivnu promenu. Gotovo je nepotrebno opravdavati samu korist primenjivog obrazovanja društva.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Baviti se decom i njihovim obrazovanjem svakako je je jedan od najplemenitijih aktivnosti. Ako radimo na svesti deteta o okruženju, o bližnjima oko sebe i svesti o vredosti samog sebe od najranijih uzrasta to za posledicu mora i hoće imati pozitivne ishode za kompletno društvo, jer je cilj stvoriti osobu koja ume da smisli i snalazi se u situacijama, koje je kreativno i koje je svesno delovanja. Benefite dobijaju i sami roditelji koji dobijaju pozitivne satisfakcije saznanjem da njihovo dete kvalitetno koriti vreme i zna da je njegovo dete spremno i zedno nauke i učenja.
Osnovni cilj projekta
Cilj ovakvog vida odgoja je formirati umove koji će biti kritični, koji će potvrđivati i ne prihvaćati sve što im je ponuđeno. Osoba u poznim godinama svojih studija je ograničena u kritičkom promišljanju i prosuđivanju, a tada već kasno za kvalitetno poboljšanje tih njihovih sposobnosti. Kao i sve drugo, kritičko i kreativno mišljenje i rasuđivanje potrebno je usavršavati i uvežbavati što je ostvarljivo jedino ako se krene od najranijeg doba. Kako su i sami grci, tvorci filozofije, shvatali da proces mišljenja kulminira u filozofiji, a filozofija i jeste najfiniji instrument koji usavršava proces mišljenja time jača ideja o filozofiji za decu. Eventualni ovakvi časovi trebaju omogućiti detetu da se bez problema i straha od krivog odgovora otvoreno iskazuju svoja mišljenja i stavove, da sami dolaze do spoznaja, koje ih je većina već svesna, ali nikada nije imala potrebu raspravljati ili razmišljati o tome.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Okupljanjem polaznika i adekvatnog stručnog kadra koji će imati funkciju animatora (redovnih profesora Univerziteta u Novom Sadu npr.) *kontinuirano sprovođene radionice na kojima će animatori, na nivou programa prilagođenog deci, vršiti razgovore, predavanja, igre i generalno komunicirati sa decom date dobi. *Grupno i individualno rešavanje konkretnih zadataka gde će deca razvijati moć snalaženja u novonastalim situacijama. *Organizovanje izleta u prirodu, galerija, muzeja... što doprinosi povezanosti grupe i predavača u cilju ostvarivanja međusobnog poverenja, a što je takođe jedna od esencijalnih vrednosti koje pokušavamo da prenesemo deci. Ovakvi vidovi akitvnosti za svoj cilj ima doprinos razvoju njihove kreativnosti i svesti o drugačijem shvatanju.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija