MeGrow
MeGrow
170
Faza programa:
Naziv tima
Education for integration
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Migrantska kriza traje već godinama i našla je Evropu nespremnu za milione migranata koji će pešačiti njenim putevima. Oni su učinili hrabar potez za sebe i svoje porodice kako bi pronašli bolji život u Evropi i sigurno sklonište od rata. Srbija je poslednja stanica pre zemalja EU, a zbog zadržavanja na granicama prisiljeni da ostanu duže nego što očekuju. Prepoznali smo potrebu da im poboljšamo kvalitet života i nakon ozbiljnog istraživanja kreirali smo jedinstveno rešenje koje će svoju primenu naći u polju edukacije.
Saznali smo da najveći broj migranata u Srbiji čine žene i maloletnici bez pratnje, a takođe uviđamo da je obrazovanje veoma važno za ljudski razvoj i najbolji je način za povezivanje i asimilaciju u društvo. Prepoznali smo da je problem nepostojanje dokumenata koja dokazuju prethodno obrazovanje i samim tim nemogućnost da se uključe u odgovarajući razred, te imamo slučajeve da deca od 15,16 godina budu upisana u 5 razred osnovne škole.
Naš tim je fokusiran na izgradnji web platforme koja ima za cilj da olakša obrazovanje učenicima migrantima, kao i profesorima koji sa njima rade. Osmišljeno je da se na web platformi beleži uspeh učenika, kako bi mogli u narednim državama da imaju dokaz o nivou obrazovanja koje su stekli u međuvremenu. Na taj način želimo da obezbedimo kontinuitet.
Web platforma je deo jedne šire slike, naime naš tim je predvideo niz sporednih aktivnosti:obučavanje nastavnog kadra i učenika o korišćenju platform, održavanje radionica o ljudskim pravima i tolerancija.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je jedinstven jer je fokusiran na svakog učenika pojedinačno, a jednako je koristan i za zajednicu.Naš cilj je poboljšati kvalitet života migranata koji su uključeni u formalno obrazovanje i suživota u zajednici sa lokalnim stanovništvom. Dugoročno, želimo da povežemo sve države na Balkanskoj ruti.
Iako je na obali bezbednije, više volim da se borim sa talasima.
Uvek tražimo nove vrhove. Kada dostignemo ono što smo zamislili u nama se javlja potreba da se unapređujemo i iznalazimo nove načine da poboljšamo i obogatimo naš projekat kreiranjem inovativnih aktivnosti, te nam je ovo super odskočna daska za neke nove vrhove.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Oduvek smo bili sigurni u naš rad i potrebu za angažovanjem po ovako kompleksnom pitanju. Naša motivacija je da budemo društveno korisne jedinke i da pomognemo onima kojima je pomoć preko potrebna.
Naš tim je pobedio na Hackathonu u okviru Smart cities challenge festivala i ideja je prepoznata kako od strane predstavnika međunarodnih tela, tako i domaćih eminentnih stručnjaka. Ubrzo smo dobili i podršku od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe okupili smo veliki broj međunarodnih volontera, koji nam pomažu u prevođenju sadržaja na maternje jezike migranata, urdu, paštu i farsi.
Zato što smo verovali u sebe pokrenuli smo super kampanju pod nazivom It's only color, why do you care? koja se sastojala od niza kratkih videa i fotografija koje pozivaju na brisanje predrasuda, širenje tolerancije i učenja o ljudskim pravima i jednakosti.


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija