Metamorfozis
Metamorfozis
570
Faza programa:
Naziv tima
Udruženje Dramski studio ,,Ars liberi"
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Nosioci projekta (članovi Dramskog studija) redovno volontiraju u Gerontološkom centru Bačka Palanka, Veterinarskoj ambulanti „Va-Va vet“, Prihvatilištu za napuštene pse u Novoj Gajdobri i Društvu za zaštitu životinja „Fortuna“. Projekat je nastao nakon uočenih problema usamljenosti i kod ljudi i kod životinja.
„Metamorfozis“ je zamišljen kao dvomesečna interakcija između napuštenih pasa iz Prihvatilišta (10 malih, saradljivih, jednogodišnjih i veterinarski zbrinutih pasa: okupanih, ošišanih, sterilisanih/kastriranih, očišćenih od parazita, vakcinisanih, čipovanih) i korisnika Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci (10 osoba odabranih nakon anketiranja korisnika Doma - ljubitelja životinja). Projekat bi pokazao da je samo prisustvo pasa lekovito za stare osobe i da se može konstatovati njihovo emotivno poboljšanje nakon druženja sa psima (indikatori su testovi redovno sprovođeni tokom trajanja projekta od strane tima psihologa).
Benefit je obostran: napušteni psi stiču prijatelje i uče da mogu da veruju ljudima a naši stari koji rade sa njima stiču samopoštovanje, motivaciju i aktiviraju mentalne sposobnosti. Interakcija bi se odvijala na sledeći način: volonteri Dramskog studija svaki drugi dan dovode pse na improvizovani poligon u uređenom, prostranom dvorištu Staračkog doma, gde učesnici projekta rade sa njima, učeći ih raznim veštinama (što je takođe jedan od rezultata projekta), sve u pristustvu timova stručnjaka (veterinara, doktora, psihologa).
Svaka razvojna etapa rada se snima a potom montira u dokumentarni film sa velikim brojem sagovornika, počevši od starih pa do stručnjaka, on će biti korišćen kao edukativni materijal u cilju promovisanja koristi koju ljudi, bez obzira na emotivno i zdravstveno stanje mogu imati od druženja sa životinjama.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovaj projekat pokazuje da kategorije usamljenih bića, u međusobnoj interakciji i te kako mogu da budu korisni jedni drugima. Sam proces rada je ono što daje upotrebnu vrednost projektu u praksi, a dokumentarni film čini projekat upotrebljivim i široj javnosti (u delu podizanja svesti u vezi sa temom projekta). Idejna osnova projekta je menjanje globalne svesti prema usamljenosti i odbačenosti. S jedne strane imamo stare koji pate za društvom, sa druge pse koji pate za društvom čoveka, sa treće strane je zajednica koja formira grupe ovih bića bez interakcije jednih sa drugima.
Ideja je pokazati da društvene grupe, bez obzira na to što se radi o životinjama i ljudima, mogu da se mešaju na obostranu korist. Cilj je i pokazati da svaka životinja može da bude podsticajna, a baš takvi podsticaji i nedostaju društvu u celini.
Spajajući napuštene životinje i stare, koji se kao po definiciji osećaju usamljeno u Domu, stvaramo jedan novi koncept društva u kome svako može i da primi i da pruži najveću silu na svetu – ljubav.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Zato što smo verovali u sebe postali smo ljudi, dobri ljudi koji uvek i svuda primete tuđu patnju i spremno joj izlaze u susret. Zato što smo verovali u sebe oblikovali smo svoje karaktere prema aršinima kolektivnih potreba za empatijom, ljubavlju i podrškom. Jednom rečju: stvorili smo svoje male svetove kao mehuriće tišine u velikom moru buke ne dopustivši da nas išta skrene sa osnovne misije – biti i ostati Čovek. Primetivši patnju bilo kog živog oblika, primećujemo i svoje potrebe, ni jednog trenutka ne zapostavljajući činjenicu da smo svi ravnopravni i jednako prolazni u ovom trenutku koji se životom zove i koji u svakom trenutku briše granicu između čoveka i psa.


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija