Miljana Tomić – Kampanja
Miljana Tomic
Miljana Tomić – Kampanja
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Promovisanje pravih vrednosti, kulture i umetnosti (u inat kiču i šundu kojim smo svakodnevno okruženi); U saradnji sa lokalnim nadležnim organima, kulturnim centrima, muzejima, kancelarijama za mlade, nevladinim organizacijama organizovanje zabavnih aktivnosti koje bi stanovništvu pokazale da postoji život izvan politike, Pink i Happy televizije, turbo folk muzike. Organizovanje akcija radi poboljšanja ekološke svesti stanovništva i svesti o zdravom životu. Aktivnosti bi bile usmerene na organizovanje zabava, radionica, plesa na gradskom trgu ili pri nekoj od lokalnih kancelarija.