Mini Bookvica
Mini Bookvica
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Pobunjene čitateljke i Ključaonica
Oblast projekta
Kultura
Projekat u 250 reči
Mini Bookvica je portal namenjen književnosti za decu i mlade na kojem će se kroz multimedijalne forme posvetiti pažnja ovom, u našoj sredini, nepravedno zanemarenom žanru. Cilj nam je da kroz različite rubrike (kritike, intervjue, vlogove, potkaste...) na društveno osvešćen i način prijemčiv široj publici tumačimo ovu književnost i bliske naučnopopularne žanrove posvećene deci i mladima. Naime, društveni problemi vezani za seksizam, rasizam i druge konzervativizme raznih oblika, mogu se kroz književnost prikazati i problematizovati ako je ona dobro napisana. Nažalost, važi i obratno, književnost je često zloupotrebljena, što je posebno osetljivo
kada je u pitanju ona koja je namenjena deci i mladima. Zato je naša namera da na portalu ukažemo na dobre primere prakse i pisanja, kao i da kritički ukažemo na one prakse koje su loše. U našem dosadašnjem radu primetile/i smo da je jedan od dugoročno najčitanijih tekstova bio onaj u kojem se iz savremene feminsitičke perspektive čitala pesma Banović Strahinja. To je razlog iz kojeg će se posebna pažnja na Mini Bookvici posvetiti čitanju i lektire, ne samo recentne produkcije. Sa druge strane, u rubrikama poput „Moji heroji i heroine“ kroz razgovore sa brojnim istaknutim ličnostima otkrićemo koji su njihovi omiljeni junaci i junakinje iz dečjih dana, na taj način povezujući različite generacije. Važni su nam kontakti i reakcije roditelja, tako da ćemo osim online rada, organizovati razgovore i radionice o pojedinim knjigama za njih, a radićemo i ankete i pitati ih da glasaju
za knjige koje im se posebno dopadaju.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Prednost našeg projekta, osim važnosti same teme, jeste i to što će biti online platforma za okupljanje i povezivanje različitih aktera na književnom polju za decu i mlade (izdavačke kuće, mediji, roditelji, deca, biblioteke). Njegova specifičnost je u tome što ovakve vrste medija kod nas još uvek nema, i što se o književnosti za decu samo usputno i nedovoljno sistematično piše u medijima i na blogovima kojima varira kvalitet. Uključivanje multimedijlanih sadržaja svakako će doprineti njegovoj atraktivnosti. Takođe, naše dosadašnje zalaganje kako u pisanju književne kritike, tako i u postepenom izgrađivanju sadržaja koji se bavi
književnošću za decu i mlade, znači da imamo dobre temelje i da bi nam u ovoj fazi podrška bila važna da ovu vrstu angažovanja razvijemo i na viši nivo.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Bookvica je prvi put postavljena 2014. godine, zatim se razvila u jednogodišnji projekat Pročitaj me. Prelomni trenutak rada na portalu bio je kada je naša članica Nađa Bobičić počela da drži Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja u Domu kulture Studentski grad. Ta radionica se odvija već treću godinu zaredom i zahvaljujući njoj smo uspeli da proširimo svoj tim i svake godine nam se prikljujućuju nove saradnice i drugarice, polaznice Radionice. U tom procesu, osim proširenja tima, sve većeg broja tekstova i rasta samog portala, dobile smo novu energiju. Dosadašnji vrhunac našeg rada bilo je objavljivanje zbornika „Rat iz dečje perspektive“, na kojem smo uspele da okupimo mlade žene iz svih jugoslovenskih republika, da od uplašenih studentkinja postanu samosvesne kritičarke, da počnu da pišu o književnosti i da nauče da je javna sfera i za njih, ne samo za muškarce. Zbornik je već dobio nekoliko pozitivnih kritika (objavljene u časopisima ili na portalima u Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu). Zahvaljujući portalu i zborniku uspostavili/e smo dobru saradnju i sa feminističkim grupama, između ostalog i sa Befemom i Centrom za ženske studije u Beogradu. U dosadašnjem radu naučile/i smo se i strpljenju, jer kada smo počinjale 2014. godine mislili/e smo da će sve biti jako brzo, da je dovoljno objaviti tekstove koji su dobro napisani i šerovati ih na društvenim mrežama. A onda smo shvatili/e da je važno graditi odnose sa publikom, da svaki lajk stranice, šer i komentar znače. Naučile smo da od starijih kolega i koleginica koji rade u institucijama koje nam nekada deluju zatvoreno ili konzervativno često možemo dobiti i savet, ali i podršku, bilo da je ona infrastrukturna, ili da se tiče preporuka, šerovanja našeg sadržaja. Konačno, verujući u sebe i uz kolektivni napor, došli/e smo do trenutka kada možemo da porastemo i osim Bookvice.net otvorimo Mini Bookvicu, i uz Mladenovo veliko znanje iz oblasti PR-a i novinarstva u oblasti kulture, učinimo je zanimljivijom i vidljivijom, što bi bio važan korak u našem daljem razvoju, za šta bi nam vaša podrška bila od velikog značaja.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija