Muzika je rođena
Omladinski orkestar „Svetlost“
Muzika je rođena
764
Faza programa:
Naziv tima
Omladinski orkestar „Svetlost“
Projekat u 250 reči
Članovi Omladinskog orkestra „Svetlost“ su osetili potrebu da muziku deci predstave na njima blizak način. „Muzika je rođena“ je interaktivno muzičko-scensko delo, koje će prevashodno biti prilagođeno deci uzrasta od 5 do 11 godina. Omladinski orkestar „Svetlost“ će kreirati ovo delo, koje će publici predstaviti nastanak i razvoj muzike od njenih početaka do savremenog doba. Kombinacijom reprezentativnih muzičkih kompozicija iz različitih epoha istorije (od muzike prvobitnih ljudskih zajednica, preko antičke muzike, srednjovekovne, renesanse, baroka, klasicizma, romantizma, moderne do postmoderne - džez, pop, rok...) i šaljivog scenskog izraza, nastaće jedinstveno delo koje na neposredan i deci blizak način upotpunjuje formalno muzičko obrazovanje. Ono nadograđuje suvoparni pristup predmetu muzička kultura u osnovnim školama, upoznaje decu sa istorijom muzike, kao i sa evolucijom muzičkih instrumenata. Na ovaj način kvalitetna muzika postaje deo odrastanja, čime se uspostavlja zdrav temelj za kulturni razvoj deteta. Orkestar čine mladi profesori muzike, studenti muzike i učenici srednje muzičke škole iz Smedereva. Članovi orkestra će zajedno sa glumcima pozorišta PATOS oživeti prvog kompozitora - pećinskog čoveka, predstaviti čudo od deteta - Mocarta i gluvog muzičkog genija Betovena, stvarati džez na poljima pamuka i pevati sa Bitlsima.
Doprinos projekta široj zajednici
„Muzika je rođena“ upoznaje decu sa kvalitetnom muzikom, što je preduslov za formiranje sveukupnog muzičkog ukusa. Kroz ovaj projekat, orkestar će se, kao jedini ovog tipa u gradu, utemeljiti kao najznačajniji faktor neformalnog muzičkog obrazovanja, koji će stvoriti prostor za kontinuirani razvoj kako mladih muzičara, tako i „slušalaca“ muzike.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Omladinski orkestar „Svetlost“ je jedini orkestar ovog tipa iz unutrašnjosti Srbije. Smederevo, u svojoj viševekovnoj istoriji, nije imalo omladinski orkestar, a muzičko-scensko delo, kao što je „Muzika je rođena“, nije nikada izvedeno u široj okolini Smedereva.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Po realizovanom projektu očekuje se porast interesovanja dece za upis u muzičku školu. Pozitivna reakcije nastavnika muzičke kulture zbog povećanog znanja i savladavanja gradiva, doprineće i kreativnijem pristupu nastavi. Usmeravanje dece ka kvalitetnijim muzičkim sadržajima.
Osnovni cilj projekta
Formalno osnivanje Omladinskog orkestra „Svetlost“ jedan je od prioriteta ovog projekta. Usmeravanje dece ka kvalitetnoj muzici i upotpunjavanje nedostatka znanja kod dece o nastanku muzičke umetnosti, koje je uzrokovano zastarelim i suvoparnim udžbenicima. Ostvarivanje dugoročne saradnje sa predškolskim i školskim ustanovama u gradu i okolini predstavlja jedan od ključnih ciljeva projekta.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Pripremna faza - prikupljanje materijala za izradu scenarija, izrada scenarija i aranžmana; 2. Produkcijska faza - probe orkestra, čitajuće probe za glumce, zajedničke scenske probe, izrada scenografije, kostima i rekvizite; 3. Promotivna faza - priprema total dizajna projekta, priprema grafičkih rešenja za štampani i web materijal, distribucija materijala, oglašavanje, medijski nastupi i konferencija za novinare; 4. Izvođenja - premijerno izvođenje, 6 organizovanih izvođenja za predškolske i osnovnoškolske ustanove, anketiranje posetilaca; 5. Evaluaciona faza - obrada rezultata ankete posetilaca, interna evaluacija učesnika u projektu; projekcija daljih aktivnosti.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija