Klasika u poseti
klasičari u poseti
Klasika u poseti
808
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
klasičari u poseti
Projekat u 250 reči
“Klasika u poseti“ je projekat niza interaktivnih koncerata namenjen ljudima koji se nalaze na dužem bolničkom lečenju ili su onemogućeni da posećuju koncerte i druge kulturne i socijalne događaje. Ovi programi bi imali za cilj da oplemene turobnu svakodnevicu osobama koje borave u institucijama kao što su starački domovi, bolnice, škole za decu s posebnim potrebama, domove za decu bez roditeljskog staranja, i dr. Sa tim u vezi, planiramo da ostvarimo saradnju sa velikim brojem udruženja i organizacija koje imaju već priznate rezultate na sličnom polju delovanja i da zajedničkim snagama utičemo na kvalitet i uslove života ove grupe ljudi.
Doprinos projekta široj zajednici
Verujemo da ćemo svojim aktivnostima pomoći tome da zajednica prepozna mlade, bolesne i ljude sa smetnjama u razvoju kao svoju moralnu obavezu. To je marginalizovana grupacija ljudi koja je silom prilika izuzeta iz našeg svakodnevnog života i javnog funkcionisanja. Na nama je da učinimo da život njima i njihovim porodicama bude kvalitetniji. Umetnost oplemenjuje, klasična muzika dotiče ono najskrivenije u nama i dopire do svakoga. To je lek koji nema neželjena dejstva i našem društvu je neophodan. Superste zajednicu čine interesantni ljudi, ideje, projekti i inovativnost. Smatramo da ovim projektom doprinosimo razvoju kreativnog i društvenog angažovanja. U sklopu projekta “Klasika u poseti“ ponudićemo kvalitetne i maštovite sadržaje na mestima gde oni možda nisu u glavnom fokusu, ali s ciljem da oplemenimo živote našim sugrađanima koji su stalno ili trenutno onemogućeni da aktivno sudeluju u kulturnom i društvenom životu zajednice. Još jedna veoma bitna motivacija za pokretanje ovog projekta su mladi izvođači, koji će dobiti priliku da se profesionalno razvijaju kroz praksu i jedan drugačiji pristup koji tokom formalnog obrazovanja samo u retkim slučajevima mogu da steknu.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat čini jedinstvenim što ćemo umetnost odvesti na mesta gde ona retko zalazi, a mladi, školovani muzičari i kulturni radnici će se pobrinuti za ostvarenje tog cilja. Bitan deo našeg projekta je da klasičnu muziku, na suptilan način, kroz pažljivo odabran program približimo ljudima u teškoj situaciji. Naše programe će u mnogome odrediti uzrast i potrebe ciljne grupe kojoj su namenjeni. Na primer, kada “klasika (bude) u poseti“ dečijim odeljenjima, scenario koncerta će se bitno razlikovati od onog namenjenog starim licima ili trudnicama. Najmlađima planiramo da dovodimo u goste i specijalne moderatore koji će pored edukativne i animatorske uloge ujedno imati i uloge različitih likova (klovnovi, princeze, dobre vile, betmeni i betmenke). Naši koncerti imaju i edukativnu notu te kroz zajedničku saradnju sa medicinskim i nastavničkim osobljem na tim koncertima, mi gradimo bolju zajednicu i ostavljamo jedan od metoda koji se mogu koristiti radi podizanja duha i raspoloženja, na tim najčešće tužnim mestima.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da aktiviramo i osvestimo zajednicu da i sama počne više da se brine o poboljšanju životnih uslova naših sugrađana sa smetnjama u razvoju i deci i odraslima koji se nalaze na dužem bolničkom lečenju. Kvalitetan događaj protkan smehom, zanimljivim informacijama, razgovorom i klasičnom muzikom svakako može doprineti boljem kvalitetu života.
Osnovni cilj projekta
Najbitnije nam je da učinimo dostupnim kulturne programe i koncerte u institucijama i na mestima gde se nalaze oni koji nisu u mogućnosti da posećuju koncerte. Jedan koncert ne čine samo izvođač i muzika koja se izvodi. Jedan koncert je ritual, to je susret sa prijateljima, društveni događaj, komentarisanje, kašljuckanje i tapšanje između stavova. Koncert je mesto na kom umetnik, instrument i publika čine jednu celinu. Mi želimo da naši sugrađani koji nisu u stanju da tome prisustvuju u adekvatnim koncertnim salama, takođe imaju pravo na kvalitetnu muziku i kulturu. U interakciji sa njima, tokom i nakon koncerta, svakako ćemo im bar jedan dan i susret učiniti lepim i nezaboravnim. Približavanje klasične muzike što većem broju ljudi, osvešćivanje koliko ima jako terapeutsko dejstvo i davanje prilike mladim izvođačima da nastupaju su nešto što smatramo nadasve vrednim razlogom pokretanja ovakve inicijative.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
a) osmišljavanje programa i scenarija; b) kontaktiranje institucija; c) kontaktiranje partnerskih organizacija; d) logistika; e) pravljenje tima izvođača; f) prilagođavanje scenarija za pojedinačne koncerte i goste; g) samostalna i grupna priprema za održavanje muzičko scenskih nastupa; h) promocija i kreiranje vizuelnog identiteta (projekta); i) dizajn, priprema i štampa promo materijala; j) uključivanje volontera u organizaciju i realizaciju; k) organizovanje događaja u cilju prikupljanja sredstava za naše aktivnosti ili u cilju pomoći našim partnerskim udruženjima; l) kontaktiranje medija; m) pisanje i sređivanje izveštaja; n) evaluacija projekta.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija