My Own Private Travel Experience
My Own Private Travel Experience
261
Faza programa:
Naziv tima
My Own Private Travel Experience (MOPTE)
Oblast projekta
Kultura
Projekat u 250 reči
Projekat pokriva temu koja u poslednje vreme privlači sve više pažnje, kako lokalnog stanovništva, tako i turista koji sa svih strana dolaze u Beograd, a u želji da grad dožive na način koji bi odgovarao njihovim interesovanjima, te ukusima. I dok pojedinci, te turističke organizacije, već nude iskustva tog tipa, ono što smo mi zamislili razlikovalo bi se već od prvog koraka, budući da bi se od onih koji se prijave na naš web-sajt tražilo da napišu kratki esej o sebi, a u okviru kojeg bi opisali ono što očekuju od svog turističkog iskustva, interesovanja, te oblasti koje ih najviše interesuju. Nakon što dobiju prijavu, članovi tima bi kreirali personalizovanu turu koja bi trebalo da odgovori na sve želje koje su klijenti izrazili u eseju. Tako bi to činilo osnovnu ideju projekta, koji bi se kasnije razvijao, te nas doveo do sledećeg koraka, u okviru kojeg bismo korisnicima ponudili i različite scenarije, pa bi, na primer, neki dizajner iz Berlina, ako to poželi, mogao da istraži kako u Beogradu živi neko ko se bavi istim zanimanjem, te kako to zanimanje utiče na kreiranje celokupnog životnog iskustva. Prvi potez podrazumeva kreiranje web-sajta, koji bi postao centar naše online kampanje, i preko kojeg bi se odvijao najveći deo komunikacije sa potencijalnim klijentima. To bi nam pomoglo da produžimo dalje ka ideji koja podrazumeva interaktivno, pa budući da smo već testirali početnu zamisao, zaključili smo da postoji veliki potencijal, te interesovanje za ture koje bi se radile po meri onih koji nas posećuju.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Platforme za personalizovane ture (poput www.toursbylocals.com) uglavnom nude mesto na kojem mogu da se oglašavaju oni koji su zainteresovani za vođenje pojedinačnih tura, ali bez kreiranja posebnih programa, tako da ne ostaje prostora za želje klijenata, osim za one opšte koje uglavnom uključuju uobičajena mesta u turističkim ponudama. Poznato nam je da personalizovane ture zahtevaju ozbiljnije resurse, pa bismo se sa tim problemom u početku nosili tako što bismo u slučajevima da neka od postojećih agencija nudi program koji je u skladu sa željom klijenta (na primer podzemni Beograd, krstarenje rekama, ili probanje vina), ostvarili saradnju sa tom agencijom, te konačno kreirali mrežu koja bi nam omogućavala da izađemo u susret što većem broju želja, te omogućimo i ono za šta na početku možda nećemo imati dovoljno kapaciteta.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Zato što smo verovali u sebe uspeli smo da okupimo tim koji je već sarađivao na uspešnim, i što je još važnije, projektima koji su doprineli poboljšanju uslova života nekih manjinskih grupa, ali i opšte zajednice. I upravo zbog te vere, koju je imao svako od nas, uvek smo komunicirali otvoreno i bez zadrške, što je omogućilo da stvorimo atmosferu u kojoj se svako od nas, ali i svako ko odluči da sarađuje sa nama, oseća sigurno, te slobodno da komunicira svoje ideje. Tako da smo, zahvaljujući toj veri, danas najviše ponosni upravo na naš tim


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija