Nakultiviši se!
Kulturocilin
Nakultiviši se!
631
Faza programa:
Naziv tima
Kulturocilin
Projekat u 250 reči
Udruženje građana Kulturocilin je inovativna platforma, koja stimuliše kulturu i daje podršku kulturi kod nas i u regionu, sa ciljem da podstakne mlade umetnike na razvoj i stvaranje kulturnih sadržaja u domenu njihovog umetničkog opredeljenja. Planirano je da u ostvarivanju projekta učestvuju mladi predstavnici kulture i umetnosti, studenti dramskih fakulteta iz Srbije i regiona, da bi se na taj način razvoj kulture podigao na viši nivo, sa tendencijom daljeg širenja izvan granica Balkana. Naš osnovni cilj jeste umrežavanje sa studentima iz regiona, gde ćemo ovim projektom imati i prostor i sadržaj kako bismo se upoznali i došli do novih ideja i započeli nove zajedničke projetke i na taj način širili regionalnu kulturnu mrežu. Pored toga učesnici na predavanjima će imati prilku da saznaju neke nove stvari od priznatih dramskih umetnka i kulturnih radnika. Takođe imaće priliku da saznaju kako stvari zaista funkcionišu u praksi, kao i da im postavljaju pitanja i učestvuju u samom razgovoru. Na festivalu će se govoriti o profesionalnom odnosu ljudi u timu i timskom radu na filmu, pozorištu i festivalima, kao i o iznalaženju prostora za rad mladih umetnika. Ideja festivala jeste da se otvore nove teme o procesu stvaranja umetnosti, kao i da se dođe do novih odgovora i rešenja kako održati kulturu kao sastavni deo društvene zajednice. Projekat takođe nudi mogućnost za dodatno obrazovanje mladih, jačanje kreativnog potencijala, kao i doprinos multikulturne saradnje u regionu Balkana i stvaranju održivog kulturnog društva.
Doprinos projekta široj zajednici
Naš osnovni cilj jeste umrežavanje sa studentima iz regiona, gde ćemo ovim projektom imati i prostor i sadržaj kako bismo se upoznali i došli do novih ideja i započeli nove zajedničke projetke i na taj način širili regionalnu kulturnu mrežu. Pored toga učesnici na predavanjima će imati prilku da saznaju neke nove stvari od priznatih dramskih umetnka i kulturnih radnika. Takođe imaće priliku da saznaju kako stvari zaista funkcionišu u praksi, kao i da im postavljaju pitanja i učestvuju u samom razgovoru. Ideja festivala jeste da se otvore nove teme o procesu stvaranja umetnosti, kao i da se dođe do novih odgovora i rešenja kako održati kulturu kao sastavni deo društvene zajednice.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovaj projekat predstavlja prvi regionalni festval edukativnog karaktera. Ono što ga čini jesdinstvenim jeste to da nam je akcenat na studentima iz regiona i Srbije, kao i to da je ovo prvi festival na kojem će biti organizovana neformalna predavanja koja će biti održana od strane Srđana Dragojevića, Tatjane Mandić Rigonat, Milorada Jovanovića, Gorana Jevtića i mnogih drugih priznatih dramskih umetnika gde će studenti imati priliku da slobodno razgovaraju sa njima u zavisnosti od svojih interesovanja. Pored predavanja biće organizovane filmske radionice koje će držati mladi uspešan reditelj Nikola Ljuca i glumica Katarina Marković, kao i proekcije filmova, izlaganje radova studenata Fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti. U večernjim terminima biće organizovan muzički program kako bi se svi opustili i zabavili.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon završetka projekta želimo da utičemo na zajednicu tako što ćemo poslati poruku mladima da se ne plaše novih izazova, da je sve moguće uz veliki trud i želju, želimo da ih motivišemo i pokažemo da zajedno možemo da stvaramo i šrimo granice. Pore toga cilj nam je umrežavanje sa regionom i nastanak novih i sličnih projekata u drugim zemljama gde možemo da pomažemo jedni drugima uz različita stečena iskustva. Takođe, edukacija mladih i popularizacija kulture i umetnostijeste jedna od naših misija u današnjem dobu nekulture i smatramo da je uz zanimljiv program moguće motivisati i probuditi želju kod mladih za rad na samom sebi, a u isto vreme i za celokupniu zajednicu. Naša ideja je da tokom festivala svaka predložena ideja koja je kreativna bude i realizovana i da ovaj projekat zaživi kroz čitav region. Smatramo da postoji nedostatak prostora,informacija kao i volje za realizacijom novih ideja i mi verujemo da ćemo ovim projetkom uspeti da utičemo na svest mladih i da će ovaj festival postati tadicija i novi kulturni događaj u našoj zemlji kao i šire.Upravo tu poruku želimo da ostavimo svima i da na taj način utičemo na celokupnu zajednicu i verujemo da ćemo uspeti u tome.
Osnovni cilj projekta
Doprinos kreiranju društvenog ambijenta koji je inspirativan za popularizaciju kulture i nove tendencije u filmskoj, pozorišnoj, društveno angažovanoj, kritičkoj, nekonvencionalnoj i multimedijalnoj umetnosti kroz istraživačke projekte, razmenu ideja, razvoj interkulturnog dijaloga, edukaciju, primenu postojećih i otkrivanje novih komunikacijskih platformi i regionalna saradnja mladih kulturnih stvaralaca
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Ser Vinston Čerčil je u vreme bombardovanja Velike Britanije tokom Drugog svetskog rata, na predlog da se ukinu DONACIJE ZA KULTURU upitao: “A ŠTA ĆEMO MI ONDA BRANITI?” Sa ciljem da se ostvare sadržaji projekta, metodologija se fokusira na kulturnu edukaciju mladih, kulturnu razmenu, promociju. Obrazovanje i kulturna razmena ostaju u centru projektnih aktivnosti kao što su predavanja, radionice, promotivne aktivnosti i prezentacije. Aktivnosti na projektu/faze projekta: 1. PRIPREMNA FAZA - Izbor učesnika od strane komisije na osnovu motivisanosti za učešće na projektu ove vrste - Logističke pripreme - Ugovaranje partnerstva sa Beogradskom otvorenom školom-BOŠ, Ciglanom – Klub ljubitelja teške industrije, Bitef teatarom i Bitef festivalom, Teorija koja hoda, Cinema City, udruženje građana za zaštitu životne sredine RIO, studentske organizacije 2. PROMOCIJA REGIONALNE KONFERENCIJE - Promocija projekta - Gostovanje PR-a projekta na radio/televizijskim emisijama, kao i obaveštavanju putem štampanih i web medija - Promocija na društvenim mrežama - Prezentacija/promocija na svim umetničkim fakultetima u Beogradu (državnim i privatnim) 3. REALIZACIJA REGIONALNE KONFERENCIJE ''NAKULTIVIŠI SE'' - Interaktivna predavanja stručnih saradnika namenjena studentima - predavanja o procesu stvaranja filma, građenje i anatomije filmskog lika, odnosu reditelja i glumaca, timskog rada na setu, rađanju pozorišne predstave, odnos kritike prema pozorišnom komadu i odnos reditelja prema kritici, o tome kako je biti nov i mlad na sceni , kako se probiti, kako nastaje jedan pozorišni i filmski festival, očuvanje filmskog i pozorišnog a samim tim i kulturnog poretka, o veštini komunikacije, prezentacije i prenošenja znanja na mlađe generacije.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija