Naše mesto
Naše mesto
666
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje građana ZOOM
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Često čujemo da su srednjoškolci kategorija čiji ukus je teško zadovoljiti, pa ipak ih retko pitamo koje su njihove potrebe. Nakon što smo anketirali 100 srednjoškolaca koji žive na teritoriji opštine Lazarevac, shvatili smo da su te potrebe mnogobrojne, da prepoznaju probleme u gradu koji su mnogo veći od nedostatka zabavnog sadržaja, ali da ne znaju kako da utiču na to.
Srednjoškolce želimo da naučimo dva alata koja mogu da koriste za svoje buduće ideje i poduhvate - prvi, Design Thinking metodologiju, koja podstiče korisnike da preuzmu inovativniji pristup rešavanju društvenih problema i drugi, crowdfunding, kao vid fundraisinga koji se prvenstveno oslanja na zajednicu i podršku onih koji veruju u neku ideju.
Oni će, tokom dva meseca, biti fokusirani isključivo na jedan cilj - kako poboljšati život svojih vršnjaka u Lazarevcu uz pomoć ovih alata. Uz pomoć mentora u Design Thinkingu, učiće kako da pristupe rešavanju problema na kritički i analitički način i dođu do 5 rešenja, mentor crowdfundinga će ih učiti kako da alarmiraju zajednicu i pronađu potencijalne donatore, nakon čega će se konačno izabrati 3 projekta za koje će dobiti početni novčani podsticaj, a za ostatak sredstava će voditi crowdfunding kampanje.
Projekat ima dva glavna cilja - prvi, da osnaži i podstakne na aktivizam do 20 srednjoškolaca, da im konkretne alate i znanja koja će im biti korisna u budućnosti, i drugi, da reši realne probleme srednjoškolaca u Lazarevcu koji mogu biti infrastrukturni, društveni, kulturni, umetnički ili potpuno nepredvidivi, čime dobijamo projekte koje su kreirali upravo krajnji korisnici.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Umesto da stvaramo projekte u njihovo ime, srednjoškolcima dajemo set alata i veština zahvaljujući kojima oni to mogu da učine sami. Učeći i osnažujući mlade da ono što već prepoznaju kao probleme pretvore u konkretna rešenja, hraniti im maštu, uključujući ih u inovativne procese koji izlaze iz okvira onoga što formalno obrazovanje u školama nudi, direktno utičemo na razvoj samouverenih, odlučnih pojedinaca koji će umeti da prepoznaju potrebe u svojoj sredini, odgovarati na probleme koje detektuju i menjati je nabolje.
Jedinstvenost se vidi i u metodologiji i alatima koji se koriste - Design Thinking zahteva potpunu uključenost i fokusiranost i kao takav je posebno interesantan za mlade koji su po prirodi radoznali i kreativni, a istovremeno angažovaniji i informisaniji nego ranije generacije.
Crowdfunding, s druge strane, uči ih kako da preuzmu inicijativu i realizuju ideje za koje su potrebna sredstva koja oni nemaju i ubede potencijalne donatore da ih podrže.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Ovo pitanje je isprva delovalo kao veliki izazov jer nam je ovo prva zajednička inicijativa, ali smo onda shvatili da se sve troje bavimo mladima i njihovim aktivizmom već godinama i da je to naša poveznica i ono što nas je spojilo.
Verujući da ono što deli ljude od stvaranja nečega značajnog na lokalnom ili globalnom nivou kreće upravo osnaživanjem i edukacijom, pružanjem prilika i mogućnosti, mi to radimo kroz pružanje različitih veština i znanja mladima, pa tako zahvaljujući Nemanji mladi imaju bolje IT veštine, Dina je pomogla mnogim timovima da pokrenu svoje projekte, a Sanja to radi kroz mentorisanje organizacija u njihovom fundraising procesu.
Ovo je naš sledeći izazov koji će ukrstiti naša znanja, a zato što verujemo u snagu i značaj zajedničkog i timskog rada, verujemo da Lazarevac može da bude mnogo lepše mesto za život koje svom najvažnijem resursu, mladima, pruža podstrek i inspiraciju za dalji napredak.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija