Nedžma Šaćirović – Kampanja
Nedžma Ša
Nedžma Šaćirović – Kampanja
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Ideja koji želim prezentovati jesu fotografije od kojih će određeni broj činiti epizode specifične serije vezane sa pojedinca ili grupu. Npr, svaka epizoda neke serije na televiziji daje nam uvid u tok događaja, razmišljanja, osećanja i glavnih aktera. Tako i ja želim napraviti seriju u formi fotografija koja će imati epizode, svaka fotografija (epizoda) je korak na putu predstavljanja neke težnje, projekta, ideje, strahova, afiniteta ili maštanja pojedinca ili grupe.