Novi Sad 4 Youth/Languages
Srbija za mlade Novi Sad
Novi Sad 4 Youth/Languages
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Srbija za mlade Novi Sad
Projekat u 250 reči
Novi Sad je drugi grad po veličini u Srbiji, popularna turistička destinacija, na raskršću najvažnijih saobraćajnica, grad sa bojnim prirodnim i antropogenim atraktivnostima, festivalima i manifestacijama, univerzitetski grad i grad kanditat za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine. Projekat “Novi Sad 4 Youth/Languages” podrazumeva organizovanje trodnevne konferencije. Konferencija obuhvata edukativni program u vidu radionica i zabavni deo. Edukativni deo obuhvata radionice jezika, najzastpljenijih na ovom području, a poseban osvrt se daje srpskom jeziku, kulturi i običajima. Tri najzastpljenija jezika su: nemački, mađarski i portugalski. Na kreativan način učesnici će se upoznati sa jezikom, kulturom, istorijom i gastronomijom ovih zemalja u sklopu tematske večeri gde će se kroz igru i ples dočarati tradicija naroda. Mladi i kreativni ljudi su nosioci razvoja određene oblasti pa ih tako treba podsticati u daljem stručnom razvoju i usavršavanju, podsticati njihovu kreativnost i ideje. Uspešni mladi ljudi su pravi primer jedne pozitivne slike o destinaciji, koja se šalje u svet. Edukativni turizam je izuzetno važan vid turizma koji neguje učenje i usaršavanje, sticanje konkretnog znanja kroz različite programe i radionice, i zato mu treba posvetiti posebnu pažnju.
Doprinos projekta široj zajednici
Smatramo da je projekat kvalitetan jer će doprineti široj zajednici u smislu stvaranja pozitivne slike o mladima, koji su ciljna grupa, podižući njihovu svest o međusobnoj toleranciji, poštovanju kulture i tradicije drugih naroda. Ne samo to, već ćemo promovisati grad Novi Sad kao destinaciju omladinskog turizma.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven jer su ga kreirali mladi ljudi, a sve u cilju podizanja standarda istih. Kreativan pristup u realizaciji ove ideje je nešto što izdvaja projekat od ostalih. Ne radi se samo o običnoj konferenciji već će svi učesnici biti uključeni u program posredstvom radionica, u sklopu tematske večeri, kroz obilaske grada i na taj način će se međusbno bolje upoznati.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da podignemo standard mladih ljudi, povećamo svest o toleranciji, promovišemo grad Novi Sad kao idealnu destinaciju za mlade ljude koji ovde dolaze na studije ali i da ga posete.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta jeste da se mladi ljudi aktiviraju, međusobno upoznaju, pruže priliku sebi da nauče nešto novo, dožive nešto drugačije. Takođe, projektom želimo da još bolje pozicioniramo grad Novi Sad, da bude u vrhu destinacija omladinskog turizma, ipak je ovo grad koji ima jako veliki broj studenata.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Okupljanje tima koji će se pozabaviti izradom agende i konkretnog programa konferencije. Stupanje u kontakt sa poslovnih saradnicima i formiranje dogovora. Promocija događaja. Realizacija samog događaja koji obuhvata: edukativni koji se sastoji iz radionica: mađarskog, nemačkog, portugalskog i srpskog jezika; i zabavni deo koji je koncipiran tako da se pored tematske večeri, poseti i salaš u okolini Novog Sada, obiđe uže gradsko jezgro i tvrđava, kao i da se dočara noćni život grada. Dodela sertifikata učesnicima. Evaluacija.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija