Obrazovanje za 4.0 revoluciju – klub mentora
Obrazovanje za 4.0 revoluciju – klub mentora
Faza programa:
Naziv tima
Kad porastem biću... i Nikola Stanković
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Kad porastem biću... je nagrađivani obrazovni program posvećen mladima koji se bavi temom obrazovanja za karijeru. Počeo je sa radom 2016. godine i od tada do danas je stigao u škole širom Srbije. U skladu je sa strategijama razvoja obrazovanja u Srbiji, Evropi i svetu, i odgovara na probleme prepoznate u Nacionalnoj strategiji za mlade. Predstavlja organizovan sistem podrške mladim osobama koji istovremeno osnažuje i upućuje mladu osobu da se posveti sebi, da prepozna svoje vrednosti i potencijale, da razume svoje realne mogućnosti i ponudu na tržištu rada, da se informiše o prilikama za dalje školovanje i različitim zanimanjima, da se motiviše da pokrene sopstveni posao, da uporedi svoje želje sa saznanjima koje je stekla o školovanju i pojedinim zanimanjima i tako samostalno u odnosu na realne uslove donese odluku o daljem školovanju i sopstvenoj karijeri.
Suština programa jeste osnaživanje mladih da samostalno i promišljeno donose odluke o nastavku školovanja. To ostvarujemo organizovanjem: 1) 6 inspirativnih radionica; 2) šestodnevnog letnjeg edukativnog kampa; 3) realnih susreta sa zanimanjima. Projektom „Obrazovanje za 4.0 revoluciju - klub mentora“ želimo da unapredimo naš program i da nakon šestodnevnog kampa umrežimo mlade sa izuzetno motivisanim profesionalcima koji su spremni da podele svoje vreme i znanje sa njima. Na kick off mentorskom događaju mladi (mentiji) i profesionalci (mentori) imaće priliku da izaberu jedni druge na osnovu svojih preferencija i potreba. Nakon toga će uslediti onlajn mentorski program u trajanju od 3 meseca, ili drugim rečima - 10 mentorskih sati biće na raspolaganju svakom mentiju. Između mentorskih sesija, svi mentiji biće u prilici da rade na razvoju svojih karijernih planova.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Udruženje Connecting će sledeće godine obići Srbiju, tačnije 10 gradova, sa svojim filmom “Obrazovanje za 4.0 revoluciju”, kako bi što veći broj ljudi bio u prilici da vidi film. Istovremeno ćemo pokrenuti i platformu na kojoj ćemo pored filma sa publikom podeliti i upustvo za organizovnje projekcije filma u lokalnim zajednicama sa idejom da se što više istih organizuje tokom sledeće godine. Cilj nam je da najmanje 30% populacije mladih odgleda film zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicama i direktorima do kraja 2019. godine. Sopstvenim sredstvima smo finansirali snimanje i produkciju filma, i pored našeg Kad porastem biću... programa, u filmu su se predstavili Fondacija Petlja, Euroguidance centar u Srbiji, Share Square, Social Impact Award, Dostignuća mladih u Srbiji, Design for Change, Designathon Works u Srbiji i Institut za moderno obrazovanje. Svi gore navedeni partneri biće deo kluba mentora.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
https://www.youtube.com/watch?v=Lgr7oM9Srt8


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija