Omladinski kulturni centar SVETLOST
PATOS
Omladinski kulturni centar SVETLOST
251
Faza programa: Glasanje
Opis projekta

Mladi u Smederevu nemaju svoj prostor u kome mogu kreativno da se izraze i kroz koji mogu da svojim idejama i aktivnostima utiču na donosioce odluka pri kreiranju omladinske politike u gradu. Oživljavanje jednog zapuštenog prostora (hol i klub starog bioskopa Svetlost), koji je nekada bio kulturološki najvažnija tačka okupljanja mladih Smedereva, biće simbolički, ali i konkretan podstrek za mlade da aktivno kreiraju svoju i budućnost grada. OKC Svetlost će biti ujedno i platforma za formiranje Asocijacije omladinskih udruženja Smedereva koja će snažnije uticati na donosioce odluka pri kreiranju omladinske politike u gradu. Pozorište PATOS, u partnerstvu sa plesnim udruženjem Urban Core, iniciralo je ovu ideju, koja je naišla na podršku Grada Smedereva i Radničkog univerziteta u Smederevu (koji je i vlasnik prostora). Postojanje i funkcionisanje ovakvog kulturnog prostora omogućilo bi organizacijama mladih i za mlade razvoj, ali i unapređenje kulturne ponude za mlade grada Smedereva i okoline.

Značaj projekta za zajednicu
S obzirom na to da Smederevo trenutno ne poseduje prostor u kome bi mlade mogli da realizuju svoje ideje, da stvaraju i kvalitetno provode svoje slobodno vreme, realizacija ovog projekta bi umnogome doprinela oživljavanju omladine, probudila bi njihov stvaralački duh, ali i ponudila nešto novo - mesto sveže kulture. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje prostora u kome mladi Smedereva mogu kreativno da se izraze i prezentuju svoje ideje i rad. Taj prostor će obezbediti podršku organizacijama mladih i za mlade i pojedincima za programe kulture i programe mladih grada Smedereva (pozorišne i plesne predstave, filmske projekcije, izložbe, koncerti, predavanja, tribine, radionice, seminari, obuke...).

Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija